Frykter tap av kontrakter med Fjord Seafood

PLAST-Svein og Truck-Tet i Sømna er minoritetseiere i oppdrett. Det gjør dem utsatte i forbindelse med kontrakter de har med med Fjord Seafood.

Paul Birger Torgnes uttalelse om at han betrakter dem som konkurrenter i oppdrettsmarkedet, kom ettersom begge firmaene er minoritetseiere i Sømna fiskeoppdrett – selskapet som fikk konsesjon på bekostning av Sømna Laks, hvor Fjord er minoritetseier, skriver Brønnøysunds Avis. Vil ikke utdype PLAST-Sveis og Truck-Tek har levert mye utstyr opp gjennom årene til Fjord Seafood. Administrerende direktør Paul Birger Torgnes i Fjord Seafood Norway utdyper ikke nærmere hvorvidt dette vil kunne innebære endringer i forhold til fremtidige bestillinger av Sømna-firmaenes produkter. Torgnes sier følgende: – Selv om ledelsen i både Truck-Tek og PLAST-Sveis opplyser overfor oss at de engasjerte seg mot anken og den endrede konsesjonstildelingen, er de nå å betrakte som konkurrenter, og vi må forholde oss til det. – Kan du utdype hva som ligger i dette? – Nei, jeg har ingen flere kommentarer enn det jeg her har gitt. Håper på fortsatt godt samarbeid Daglig leder Thaya Arumairasa i Truck-Tek forteller at bedriften har levert mye utstyr opp gjennom årene til Fjord Seafood. – Vi har alltid hatt et godt samarbeid, noe vi selvfølgelig også håper skal videreføres fremover, sier Arumairasa. Han forteller at bedriftens hovedanliggende for å eie aksjer i Skarven AS, som etter hvert blir å eie 51 prosent av aksjene i Sømna fiskeoppdrett, var bedre muligheter til å teste ut nytt utstyr. – Vi leverer utstyr til hele oppdrettsnæringen, og regner oss selv overhodet ikke som noen konkurrent på oppdrett til Fjord Seafood, sier han. Også daglig leder Gunder Strømberg i PLAST-Sveis legger vekt på at de alltid har hatt et godt og ryddig samarbeid med Fjord Seafood. – Vi er en liten bedrift hvor vi hver dag går på jobb for å kunne fortsette å være en industribedrift på Sømna. I våre møter med Fjord Seafood har vi ikke fått beskjed om noe vedtak som sier at vi ikke også i fremtiden skal kunne levere utstyr, sier Strømberg, som ikke ønsker å spekulere i eventuelle konsekvenser. Eierandeler i Sømna fiskeoppdrett I dag eier selskapet Skarven AS 100 prosent av aksjene i Sømna fiskeoppdrett. PLAST-Sveis og Truck-Tek eier hver 20 prosent av aksjene i selskapet. Øvrige eiere er Sør-Helgeland Sementvarefabrikk (20 prosent), Trond Johannesen (20 prosent) og Bjørnar Storholm (20 prosent). I løpet av nærmeste fremtid vil Seafarm Invest AS fra Lovunden overta 49 prosent av aksjene, mens de resterende 51 prosent forblir i Skarven AS. Det nederlandske oppdrettsselskapet Nutreco eier 44 prosent direkte og indirekte av aksjene i Seafarm Invest AS. (Brønnøysunds Avis)

Publisert: 15.04.2003 , 08.37


Siste saker

X