Illustrasjonsbildet viser servocefartøy i FSV Group.

FSV Group med 200 millioners kontrakt

FSV Group AS kontraherer 24-meters servicebåter med nytt design. Leieavtalen med oppdrettselskapet beløper seg til 200 millioner kroner.

FSV Group har inngått langsikitg leieavtale med et ledende oppdrettsselskap for utleie av en ny type servicefartøy. Samtidig har selskapet skrevet kontrakt for bygging av inntil fem fartøy med Vaagland Båtbyggeri, og det første fartøyet skal leveres våren 2013. Avtalen med Vaagland har en totalramme på ca 200 millioner kroner.

FSV Group er et selskap som ble etablert i 2011 i Aukra utenfor Molde. Selskapet satser friskt og ambisjonen er å være blant de ledende aktørene i markedet for servicefartøy innen 3-5 år, sier Petter Thoresen som er daglig leder i selskapet i en pressemelding.

FSV Group har i sammarbeid med den aktuelle kunden lagt vekt på å utforme et fartøy som skal utføre et bredt spekter av oppgaver. Fartøyet skal blant annet bistå ved avlusning, samt være i beredskap ved havari av sjøanlegg.

Redusert risiko for smittebæring

Noe av det spesielle med dette fartøyet er redusert risiko for smittebæring. Samtidig med at fartøyet er helkledd innvendig for enklere vask og desinfisering, er det utstyrt med et stort lasterom for lukket transport av skitne notposer. Dette er spesielt viktig i situasjoner med utbrudd av smittsomme sykdommer, forklarer daglig leder i FSV Group Petter Thoresen.

Hensynet til HMS har også vært FSV Group Fishfarm Service Vessels sentral i utformingen av fartøyet. Dette gjenspeiles i flere av løsningene som er valgt ombord, samtidig som det arbeides med å utvikle nytt hjelpeutstyr for sikrere utførelse av tyngre operasjoner.

For små fartøy har vært et problem

Utfordringen mange i næringen nå står ovenfor, er at sjøanleggene i endel tilfeller har vokst fra størrelsen på servicefartøyene. Servicefartøyene som næringen benytter i dag, er primært fartøy under 15 meter. Vi ser nå at i svært mange sammenhenger er disse fartøyene for små, både med hensyn på stabilitet, lasteevne, krankapasitet og plass.

Av denne grunn er Sjøfartsdirektoratet nå midt inne i en prosess med å endre regelverk for denne type fartøy (lasteskip under 24m). De foreløpige forslagene til regelendringer viser tydelig at endel av dagens fartøy vil bli ukurrante under det nye regelverket, som er varslet fra og med 2013. På denne bakgrunnen er vi svært fornøyd med å kunne tilby et fartøy som bedre møter dagens havbruksnæring, utdyper Petter Thoresen.

Fartøyene vil være 24,6m i lengde ganger 11m i bredde og ha en dødvekt på 230 tonn.

– Vi i FSV Group er svært fornøyd med å være de første som realiserer et nytt servicefartøy av denne type og størrelse, sier Petter Thoresen.

Publisert: 17.07.2012 , 07.00


Siste saker

X