Masfjorden har hatt svært varierte oksygenforhold i flere tiår. Foto: Havforskningsinstituttet/ Ivar Helge Matre.

Fylkesmannen stanser driften ved oppdrettsanlegg i Masfjorden

Fylkesmannen i Hordaland stanser driften ved to oppdrettsanlegg i Masfjorden. To andre må redusere produksjonen.

Det skriver Bergens Tidende (BT) tirsdag (krever innlogg).

Det er grunnet lave oksygenforhold i fjorden at Erko Seafood må fjerne begge sine anlegg, mens Engesund Fiskeoppdrett og Havforskningsinstituttet blir pålagt å redusere MTB i merdene sine.

– Vi er nå under grensen for at fisk kan overleve i bunnvannet. Det har gjort det nødvendig å trekke tilbake to utslippstillatelser og å redusere andre, sier miljøvernsjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen i Hordaland til avisen.  

– Må skifte ut bunnvannet

Forsker og oseanograf Lars Asplin fra Havforskningsinstituttet, har tidligere uttalt til kyst.no at en total eller delvis utskiftning av bunnvannet er det eneste som vil hjelpe på oksygenforholdene i Masfjorden.

Oksygenproblemene oppstår fordi Masfjorden er en terskelfjord. Fjorden er nesten 500 meter dyp på det meste og har flere dypvannsbassenger og renner. Ytterst ved Duesund er imidlertid ikke dybden større enn 60-70 meter. Innstrømming av oksygenrikt kystvann i dypbassengene i fjorder med dypere terskler (>100 m) skjer vanligvis om våren når kystvannet har høyest tetthet.

Forskerne fra HI påpekte også at de har lite slike systematiske målinger av oksygen i norske terskelfjorder.

– Det er nettopp slike fjorder vi i vår årlige risikoanalyse peker på kan ha liten bæreevne for ekstra tilførsler av organisk materiale, uttalte forskere fra Havforskningen tidligere.

Les ogsåMasfjorden: – Tiltak ser ut til å være absolutt nødvendig

Daglig leder Leif Rune Pedersen i Erko Seafood sier til BT at selskapet jobber med å finne alternative produskjonssteder.

– Diskusjonen med Fylkesmannen er konstruktiv. Vi regner med å finne gode løsninger slik at flytting kan gjøres uten for mange problemer for selskapet. Hvor og når flytting fra lokalitetene i Masfjorden kan foretas er for tidlig å si, sier Pedersen til avisen.

Publisert: 16.05.2017 , 09.35


Siste saker

X