Oppdrettsanlegg i Hordaland. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.

Fylkesnes Fisk har god lønnsomhet

Fylkesnes Fisk kan vise til god lønnsomhet i 2016, hvor selskapet både økte omsetningen og driftsresultatet betydelig.

Fylkesnes Fisk AS er et familieeid oppdrettsselskap lokalisert på Fylkesnes på Bømlo, som drifter tre matfiskkonsesjoner.

Nøkkeltall for 2015 og 2016 for oppdrettselskapet Fylkesnes Fisk AS.

Selskapet hadde en omsetning på 251,1 millioner kroner i 2016, en økning fra 158,2 millioner i 2015.

Driftsresultatet til selskapet ble 121,4 millioner kroner, mot 33,1 millioner året før. Driftsmarginene økte dermed fra 21 % til 48%

Det har ikke lykkes kyst.no å komme i kontakt med daglig leder Erik Fylkesnes.

Selskapet hadde i slutten av 2016 en bokført egenkapital på 101.4 millioner kroner.

I styret til selskapet sitter daglig leder og styreleder Erik Fylkesnes, og styremedlemmene Lars Johan og Rune Fylkesnes.

  • Oppdrettselskapet er eid av Fylkesnes Holding, som igjen er eid av Fylkesnes Invest. Hovedaksjonær i Fylkesnes Invest er Erik Fylkesnes som har en eierandel på 51,49 prosent.
  • Selskapet har vært i familiens eie siden midten på 80 tallet.
  • Fylkesnes Fisk startet med en konsesjon for laks og ørret, men har siden oppstarten utvidet til tre.
  • All aktivitet styres fra kontorene på Fylkesnes på Bømlo.

Publisert: 24.07.2017 , 06.00


Siste saker

X