Smolt. Illustrasjonsfoto: Linn Therese Skår Hosteland.

– Genetisk overvåkning gir bedre smolt

Kristoffer Alnes Røyset i PatoGen mener det fortsatt er store muligheter for å forbedre utsett av fisk med bedre smoltovervåkning.

Ifølge Røyset som er kunderådgiver hos selskapet har det skjedd store forandringer i hvordan det produseres smolt og foretas smoltutsett.

– For 20 år siden var smolten relativt liten og ble satt ut i små grupper, men nå har både fisken og fiskegruppene blitt større og større. Verdiene i hver brønnbåtlast er nå enorme i forhold til for bare 10 år siden, sier han til kyst.no.

Finne stimuli

Kristoffer Alnes Røyset er kundekonsulent i PatoGen. Foto: Patogen.

På tross av økning i økonomisk verdi og større fiskegrupper, har verktøyene stort sett vært de samme.

– Med dagens produksjon så er det behov for presise og sikre tester som kan beskytte de store verdiene og alle individene vi forvalter, forteller Røyset.

– Vi vil at smoltifiseringen skal skje så skånsomt som mulig. Fordi det som skjer under smoltifiseringen kan påvirke laksen gjennom hele produksjonssyklusen.

Han sier at utfordringen med smotlifisering er å gi fisken stimuli på en slik måte at hele gruppen blir klar til å sjøsettes når det planlegges.

– Vi må finne ut av hvilke stimuli som funker og hvilke som ikke funker, og eventuelt hvorfor.

Nytt verktøy

Den genetiske analysen de ved PatoGen har jobbet med siden 2011 og kommersialisert i 2013 mener han gir oppdretterne muligheten til å jobbe mer forebyggende, som gir grunnlaget for lønnsom og velferdsmessig god produksjon.

– Det jeg i morgen vil vise er hvorfor det er verdt å kjenne til den genetiske smoltsyklusen. Med den genetiske smoltsyklusen så mener vi hvordan PatoGen smoltifiserings gener utrykker seg gjennom hele produksjonsprosessen.

Han sier at det er viktig å vite hva som påvirker smoltifisering positivt og negativt for at vi kan jobbe mer forebyggende.

– Denne kunnskapen er viktig, understreker han.

Overvåket smolt fra 10 til 174 gram

Han skal presentere resultater fra en systematisk overvåkning av smoltens gener helt fra 10 gram og til utsett på 174 gram på Pathos Forum i Ålesund i dag. Han skal denne gang vise hvordan den genetiske smoltsyklusen ser ut i et gjennomstrømningsanlegg med mer.

– Det er første gang dette er gjort, i alle fall i dette omfanget.

– Her skal vi se på effektene av faktorer som vannkvalitet, sykdom, håndtering, gruppedynamikk, med mer. Ved å bedre forstå effektene de forskjellige faktorene har på smoltifiseringen så har vi mulighetene til å finne effektive tiltak, eller bli mer treffsikre med eksisterende tiltak, og for så å sjøsette i smoltvinduet med god presisjon her gang.

Han påpeker at smoltifiseringen er den mest krevende omstillingen i hele laksens naturlige livssyklus, og en suboptimal smoltifisering kan påvirke prestasjonen negativt i hele den resterende livssyklusen.

– Så vi mener at forebygging er nøkkelen til en god og robust produksjon, avslutter han.

Publisert: 10.05.2017 , 07.00


Siste saker

X