Jon Hindar Cermaq

Gevinst på 41 millioner til Cermaq

Mainstream Chile selger videreforedlingsanlegget i Calbuco i Chile til Australis Seafoods for 41 millioner kroner.

Kristin Vallevik Gjerde

Den regnskapsmessige gevinsten på i overkant av syv millioner dollar, tilsvarende 41 millioner kroner, vil bli inkludert i Cermaqs driftsresultat på konsernnivå for første kvartal 2013, men ikke i det operasjonelle driftsresultatet for Mainstream Chile, ifølge det halvstatlige børsnoterte sjømatselskapet Cermaq.

– Salget av anlegget i Calbuco er et ledd i realiseringen av synergier etter kjøpet av CMC. Australis planlegger dessuten å bruke anlegget hele året og salget vil derved også være positivt for sysselsettingen i lokalsamfunnet, sier konsernsjef Jon Hindar i en kommentar.

Salget skjer som følge av en effektivisering av Mainstream Chiles videreforedlingsaktiviteter etter oppkjøpet av Cultivos Marinos Chiloé (CMC) i oktober 2012. Fabrikken i Calbuco, i region Los Lagos, har i flere år vært brukt av Mainstream Chile primært i høysesongen for ørret og coho. Mainstream Chile forventes over tid å foreta investeringer i et av de tre gjenværende anleggene for å sikre tilstrekkelig videreforedlingskapasitet på en mer effektiv måte.

De ansatte ved anlegget i Calbuco vil blir overført til Australis Seafoods med uendrede ansettelsesvilkår.

Publisert: 02.04.2013 , 12.27


Siste saker

X