Gigantes styreleder og daglig leder Kjell Lorentzen. Foto: Gigante Offshore

Gigante Havbruk vil bygge landbasert anlegg til 200 millioner

Gigante Havbruks daglig leder Kjell Lorentzen, planlegger en storsatsing på Feøya. Det landbaserte anlegget vil ha en prislapp på rundt 200 millioner.

I april godkjente Plan- og eiendomsutvalget i Gildeskål kommune at Gigante Havbruk, eid av Kjell Lorentsen, får kjøpe en tomt på Feøya for å bygge et enormt, landbasert lakseoppdrettanlegg, skriver Bodø Nu. 

Det nye landbaserte anlegget som daglig leder Kjell Lorentzen i Gigante Havbruk planlegger vil ha en prislapp på rundt 200 millioner kroner. Foto: Boarch.

Prisen for hele investeringen er ifølge Lorentsen på 200 millioner kroner.

I sakspapirene kommer det frem at etableringen vil gi kommunen omlag 20 nye årsverk, fordelt på ansatte ved anlegget og flere ansatte ved lakseslakteriet i kommunen.

Gigante Havbruk søker samtidig Nordland fylkeskommune om å tillate en årlig produksjon av 10 millioner kilo laks per år. Fylkesmannen og Mattilsynet vil også motta søknader, skriver avisen.

I kommuneplanens arealdel er Feøya betegnet som rent landbruks-, natur- og friluftsområde. Det er ikke åpnet for bygging. Dermed må det gis dispensasjon fra denne før byggingen kan starte.

Publisert: 15.05.2017 , 10.30


Siste saker

X