Gigante-selskap konkurs

Gigante-selskapet Nord Marine er konkurs. Med en gjeld på nesten 29 millioner begjærte selskapet selv oppbud.

? Vi var forberedt på at dette kunne skje og har tatt høyde for en slik utgang i Gigante-systemet. Selv om Nord Marine hadde positiv egenkapital ved årsskiftet, så har situasjonen forverret seg dramatisk i 2003. Vi hadde ingen annen utvei enn å begjære oppbud, sier styreleder Kjell Lorentsen til Avisa Nordland. Men selv om styret var forberedt på situasjonen, står det ingenting i årsberetningen eller revisorberetning som tyder på store problemer for selskapet utover det som kommer fram i selve regnskapet. Nord Marine er etablert i Meløy med ti arbeidsplasser. Selskapet produserer torskeyngel og smolt. Selskapet er nesten hundre prosent eid av Gigante havbruk. Det var gjennom Nord Marine at Kjell Lorentsen plasserte 7,5 millioner kroner i Kunnskapsfondet. I tillegg plasserte han 7,5 millioner i fondet gjennom selskapet Gigante Offshore. Begge beløpene ble løst ut av fondet i vår. Men til tross for en bedring i kapitalsituasjonen for Nord Marine har selskapet ikke klart å betjene gjelda. ? Det er først og fremst svikt i salget av smolt og problemer med produksjon og markedstilgang på torskeyngel som er årsaken til at måtte begjære oppbud, sier Kjell Lorentsen.

Publisert: 09.10.2003 , 09.58


Siste saker

X