Gigantiske nedskrivninger i Pan Fish

Etter enorme nedskrivninger fikk oppdrettsselskapet Pan Fish et resultat i 4. kvartal på minus 1,6 milliarder kroner før skatt. I samme periode for et år siden var underskuddet begrenset til 145 millioner kroner og det var også det som analytikerne ventet på forhånd.

Driftsresultat i Pan Fish ble minus 987 millioner kroner mot minus 53 millioner kroner i samme periode året før. På forhånd var det ventet et driftsunderskudd før nedskrivninger på 31 millioner kroner. Etter at Pan Fish-aksjen har falt som en stein det siste året har selskapet nå foretatt en gigantisk opprydning. I løpet av de siste 12 månedene har Pan Fish-aksjen falt 98,6 prosent. Totalt har Pan Fish foretatt nedskrivninger for 1425 millioner kroner i 4. kvartal. Dette er fordelt med 494 millioner kroner på anleggsmidler, 198 millioner kroner på varelager, aksjeverdier i tilknyttede selskaper nedskrives med 302,2 millioner kroner i tilknyttede selskaper og finansposter 221,3 millioner kroner og øvrig er nedskrevet med 209,8 millioner kroner. Pan Fish-aksjen var for 12 måneder siden verdt 14,54 kroner. I går sluttet aksjen på 20 øre.

Publisert: 26.02.2003 , 08.56


Siste saker

X