Veterinær Bjørn Gillund tiltrådte fra 1. juli som kvalitetssjef i SinkabergHansen.

Gillund er ny kvalitetssjef i SinkabergHansen

Veterinær og tidligere mangeårig distriktssjef i Mattilsynet, Bjørn Gillund, tiltrådte fra 1. juli som kvalitetssjef i SinkabergHansen AS.

Gillund (48) overtok med dette ansvaret som Kari Lervik har ivaretatt hos SinkabergHansen over en periode på vel 10 år. Erfarne Lervik fortsetter som veterinær i selskapet med hovedfokus på fiskehelse, melder selskapet i en pressemelding.

Bjørn Gillund begynte hos SinkabergHansen i april 2016. Han kom fra stillingen som distriktssjef for Mattilsynet på Helgeland. I praksis betød det at 16 år med offentlig forvaltning og ledererfaring fra Mattilsynet i Midt- og Nord-Norge ble rundet av.

Han var i 1995 ferdig utdannet veterinær. Etter en periode med smådyrklinikk, kom han mot slutten av tiåret første gang inn på fiskehelse; som leder fiskehelsetjenesten for Alta og Loppa.

Etter vel et års «læreperiode» med Kari Lervik som mentor, overtok Bjørn Gillund fra 1. juli ansvaret som kvalitetssjef i SinkabergHansen. Foto: SinkabergHansen.

Etter å ha jobbet tverrfaglig og variert som distriktssjef i Mattilsynet over lang tid, samt hatt et år med «læring» hos SinkabergHansen, ser Bjørn Gillund med både forventning og en viss spenning fram til å ta fatt i sitt nye ansvarsområde.

Stor utvikling

– Selskapet driver i hele verdikjeden fra smolt til ferdig bearbeidet produkt i Trøndelag og Nordland. Det er tale om store operasjoner, hvor det er vesentlig å sikre best mulig gjennomføring. Fokus vil ligge mye på gode forberedelser, kvalitetssikring og risikovurdering, sier Gillund som også verdsetter at SinkabergHansen satser målrettet på innovasjon og løpende oppgradering.

– Utviklingen innen havbruk har vært enorm siden 90-tallet da jeg først fikk innblikk i næringa. Det gir at det blir både særs interessant og faglig krevende å ivareta ansvaret i rollen jeg nå er gått inn i, sier kvalitetssjefen.

– Stabil og god næring er målet

Med mangeårig erfaring fra offentlig forvaltning og sitt nye ansvar i et betydelig regionalt oppdrettsselskap, er Gillund klar på at bra kontakt mellom næring og myndigheter må gis prioritet.

– For næringa er detaljregulering og kryssende regelverk en åpenbar utfordring. Dialog og godt samarbeidsklima blir selve grunnlaget for å arbeide fram gode løsninger. Målet stabil og god næring kombinert med sunn og frisk fisk er noe alle som er involvert i havbruk har til felles, uansett på hvilken side av bordet de befinner seg, sier kvalitetssjef Bjørn Gillund i SinkabergHansen AS.

Publisert: 13.07.2017 , 15.10


Siste saker

X