Rømt oppdrettslaks tatt i storruse i Hardangerfjorden i 2012 (Foto: Bjørn T. Barlaup)

Gir 500 kr per rømte laks

Norway Royal Salmon (NRS) melder i dag om at det har blitt påvist rømt laks fra anlegget deres i Lille Kufjord i Alta kommune. Tøffe værforhold skal være blant årsakene til rømmingen.
Hull i merd, undersøkelse, fiskeridirektoratet, rømt fisk
Ifølge NRS skal noten ha løsnet og laget en åpning i toppen av merden. Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet

Øyvind Sjøthun Røen

De siste dagene har stormen «Hilde» satt sitt preg på hverdagslivet langs norskekysten. De ekstreme værforholdene skaper også problemer i oppdrettsnæringen. Senest i går (søndag) kunne Marine Harvest melde om rømming fra sitt anlegg på Slokkholmen Øst i Leka kommune i Nord-Trøndelag.

Nå har også NRS påvist rømt laks fra sitt anlegg i Alta kommune.

– Etter meget tøffe værforhold på lørdag i Vest-Finnmark, er det påvist rømming av laks fra lokaliteten Lille Kufjord i Alta kommune. Et hoppegjerde, samt en av 32 hoved innfestinger på nota har løsnet på en av merdene. Nota var på sitt dypeste ca. 30 cm under vannoverflaten over en lengde på ca. 2-3 meter, skriver selskapet i en pressemelding

Ifølge NRS skal de tøffe værforholdene gjort at deler av noten på merden løsnet. Merden skal ifølge NRS bestå av 109 000 fisk med en snittvekt på 2,7 kilo.

– De ansatte oppdaget hendelsen da de kom på jobb søndag 17. november. Anlegget ble inspisert i forkant av helgen på torsdag og fredag, og på grunn av det dårlige været i området ble ikke anlegget besøkt på lørdag. Tøffe værforhold er årsaken til at deler av nota løsnet. Det er ca. 109000 fisk med en snittvekt på 2,7 kg i merden.

– Fisken har ingen sykdom. Anlegget har totalsertifikat, og utstyret på lokaliteten er fra 2010. Det er ingen ting som indikerer at en større rømming har skjedd, da nota har løsnet i overflaten og fisken vanligvis står dypt i nota under slike forhold. Skulle resultatet av gjenfangstfiske vise at det har rømt ett større antall fisk vil vi sammen med myndighetene vurdere om fisken må telles opp.

Fanget 15 laks

NRS har satt i gang gjenfangst av den rømte laksen og har i løpet av den første dagen fanget opp 15 laks.

– Det er etter bruk av gjenfangstgarn fanget 15 stk. laks. Selskapet følger sine vanlige prosedyrer, noe som innebærer både varsling til offentlige myndigheter, og intensivert bruk av gjenfangstgarn. Dette gjennomføres i egen regi, og i samarbeid med lokale fiskere.

Selskapet vil nå gå gjennom sine rutiner for å se om det er noe der som bør endres på for å unngå liknende tilfeller i nærmeste fremtid.

– I forhold til selskapets 0-visjon når det gjelder rømming, vil vi ha en gjennomgang av våre rutiner for å sjekke om montering av nøter og periodisk kontroll av disse kan forbedres.

500 kroner i dusør

Selskapet utlover nå en dusør på 500 kroner per fanget fisk.

– Selskapet beklager den inntrufne hendelse, og utlyser en dusør på 500 kroner per fanget fisk. Dette tiltaket håper vi skal bidra til at flest mulig av den rømte fisken fanges så hurtig som mulig, og at omfanget av skaden blir av begrenset art, skriver selskapet.

Publisert: 18.11.2013 , 10.44


Siste saker

X