Bilde av Arnøy Laks sin produksjon. Foto: Arnøy Laks.

Gir de ansatte en ekstra månedslønn i bonus

Arnøy laks kan vise til gode resultater i 2016. Noe som gjør at de rundt 70 ansatte får en ekstra månedslønn utbetalt. Daglig leder Håvard Høgstad opplyser til kyst.no at det ble et historisk godt år for selskapet.

Arnøy Laks AS er et lokalt eid havbruksselskap på Lauksletta i Skjervøy kommune og kan vise til gode økonomiske resultater i 2016.

Daglig leder Håvard Høgstad sier til kyst.no at fjoråret ble et historisk godt år for Arnøy Laks AS, og mener det er ikke lov å være misfornøyd med slike resultater.

Håvard Høgstad, daglig leder i Arnøy Laks er fornøyd med regnskapstallene for 2016. Foto: Arnøy Laks.

– Samtidig skal man være edruelig i forhold til årsakssammenhengene. Årsaken til økningen i omsetning og bedre marginer skyldes selvsagt høyere laksepriser, men samtidig innkasserer vi resultatene av investeringer i datterselskapet Elvevoll Settefisk AS og ytterligere fokus på god drift på sjøen, forteller han.

Solide tall

Omsetningen til selskapet kom på solide 280,4 millioner kroner i 2016, sett mot 161,1 millioner året før.

Driftsresultatet til selskapet fikk en kraftig økning i fjor og kom på hele 104 millioner kroner, mot 34,8 millioner året før.

Selskapet har økt produksjonsvolumet med om lag 20 prosent fra 2015 til 2016. Datterselskapet Arnøy Laks Slakteri AS bidrar også til omsetningsøkningen i form av salg av slakteritjenester til eksterne opp mot 12-13.000 tonn.

– Varer ikke evig

Når det gjelder økte produksjonskostnader, sier Høgstad at en næring som over tid har unormalt store marginer løper en risiko for at kostnadssiden eser ut.

– Vi har vært i gamet lenge nok til å vite at dette ikke varer evig, og at det kommer tider hvor avstanden mellom salgspris og selvkost er betydelig lavere. Vi skal ikke lenger tilbake enn til i 2011 for å finne salgspriser på under 20 kroner per kilo. Det er naturlig at næringen fornyer seg i gode tider og man vil derfor også se høyere driftskostnader i regnskapene. Det som bekymrer oss mest er de langsiktige forordningene, der man segmenterer kostnader som man kun er i stand til å bære i gode tider.

Gir bonus til de ansatte

Selskapet tok et utbytte på 36 millioner kroner i fjor.

Høgstad sier eierne tar ut et utbytte som er i tråd med nivået på utbyttene de har delt ut tidligere år.

Arnøy Laks er det siste havbruksselskapet nord for Tromsø som er lokalt eid, og eies av tre lokale aksjonærer som bor på Lauksletta: Tor Nygaard, Geir Nygaard, og Reidar Berg. Foto: Arnøy Laks.

– Alle våre 60-70 ansatte har fått en månedslønn i bonus, sier han fornøyd. 

Ambisjonene for 2017 er fortsatt produksjonsvekst i alle ledd, ifølge Arnøy Laks-sjefen.

– Dette skal skje gjennom fortsatt fokus på produksjon på sjøen, enda bedre timing av smolt og enda bedre utnyttelse av slakterikapasiteten, legger han til.

Lusepresset har hardnet til

Når det gjelder lakselusen har selskapet gjort flere tiltak.

– Vi har en god lusestatus i vårt område, selv om vi også kjenner på at presset har hardnet til de siste par årene. Vi var tidlig ute med sonedrift og har kjørt koordinert utsett og brakklegging sammen med våre naboer siden i 2011.

– Dette har bidratt til at vi har hatt en bedre situasjon enn en del av våre naboer både lenger sør og lenger nord. Vi har hatt luseskjørt siden 2014-generasjonen med god effekt og kjørte Thermolicer for første gang i vår,

Fjorårets gode priser fortsatte inn i første halvår 2017, så markedsmessig mener han det har sett veldig bra ut så langt.

Når det gjelder investeringer gjort i år, sier han de ikke har gjort annet enn en del ombygginger på slakteriet.

–  I tillegg har vi bygd tre eneboliger for å huse nye ansatte.

Illustrasjonsskisse basert på «standard oljelense», og en skisse for hvordan konseptet kan bli seende ut. Foto: Arnøy Laks.

Tar inn sesongansatte

Selskapet er om lag 50 fast ansatte, samt om lag 20 sesongansatte for å bemanne andreskiftet på slakteriet.

– På grunn av økt aktivitet på slakteriet og oppbemanning til to skift deler av året, har vi som sagt tatt inn en del sesongansatte, forteller Arnøy laks-sjefen.

Selskapet har mellom annet levert søknad om fire utviklingskonsesjoner for konseptet «Aquashield» – akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer​.Aquashield». Konseptet er en kombinasjon av ferskvannsinnblanding og skjerming av hele lokaliteter som skal kunne forhindre påslag, og gi en løsning på utfordringene med lakselus.  Les mer om dette her. 

– Vi venter i spenning på behandlingen av søknaden, sier Høgstad kort.

  • Arnøy Laks har fire oppdrettskonsesjoner, en årlig produksjon av om lag 5000 tonn laks, og omsetter for om lag 180 millioner kroner per år.
  • Bedriften har i tillegg datterselskapene Elvevoll Settefisk AS og Arnøy Laks Slakteri AS, og er integrert fra settefisk til slakteri.
  • Selskapet startet opp 30.juni 1984, og er eid av Tor Nygaard, Geir Nygaard, og Reidar Berg.

Slakteriet til selskapet. Foto: Arnøy Laks.

Publisert: 26.07.2017 , 10.37


Siste saker

X