Liv Holmefjord

Gir fiskeridirektøren det glatte lag

Miljøvernforbundet mener Liv Holmefjord, som også er medeier i Bolaks, er inhabil som fiskeridirektør når hennes eget selskap reklamerer med Norges høyeste lusetall.

Henrik Wiedswang Horjen

– Ved at øvrighetspersoner, her representert ved fiskeridirektøren, viser denne type mangel på respekt for det regelverk de selv er satt til å forvalte, minsker hele bransjens respekt for regelverket. Dette medfører igjen at grov miljøkriminalitet blir oversett på alle kanter.

Slik lyder Miljøvernforbundets anmeldelse av fiskeridirektør Liv Holmefjord. Naturvernforkjemperne viser til at fiskeridirektøren er en betydelig medeier i Bolaks AS. Miljøvernforbundet skriver videre at fiskeridirektøren med dette forholdet viser med all mulig tydelighet at Holmefjord er like inhabil og uegnet til å drive fornuftig fiskeriforvaltning som Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Liv Holmefjord

ANMELDES: Miljøvernforbundet mener Fiskeridirektør Liv Holmefjord opptrer uansvarlig, og hun anmeldes nå på bakgrunn av hennes eierinteresser i Bolaks. Selskapet har slitt voldsomt med lakselus den siste tiden, og sist uke påviste Mattilsynet fisk med opp mot 65 lus per fisk. Det har fått naturvernforkjemperne til å reagere.

Bolaks med hensynsløse holdninger

Miljøvernforbundet rotfester kritikken sin i tidligere oppdrettsuhell Bolaks har stått inne for.

– Bolaks AS er tidligere, ved flere anledninger, anmeldt av Norges Miljøvernforbund for store rømninger. Dette viser igjen en holdning som bærer preg av hensynsløse holdninger både til regler og natur, heter det videre i Miljøvernforbundets anmeldelse.

Forventer nødvendige tiltak

Fiskeridirektøren skriver i en e-post til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no  at hun tar anmeldelsen til etterretning.

– Jeg er en passiv minoritetseier i Bolaks, og er ikke involvert i driften i selskapet. Jeg forutsetter at de iverksetter nødvendige tiltak slik at driften er i henhold til gjeldende forskrifter, og at de forholder seg til ansvarlig forvaltning myndighet, som i dette tilfelle er Mattilsynet, skriver Holmefjord.

Hun viser videre til at det er oppnevnt en settefiskeridirektør som behandler saker der Holmefjord selv er uegnet på grunn av rolleblanding.

– I saker der jeg er inhabil pga mitt eierskap er det etablert en fast settefiskeridirektør som håndterer disse.

Publisert: 07.02.2012 , 11.00


Siste saker

X