Gir viktige innspill til oppdretterne

Viktig informasjon fra historien til 20 % av den utsatte smolten i 2001 er nå samlet i en og samme database, opplyser Jan Petter Kosmo hos MonAqua til kyst.no. De innsamlede dataene omhandler lokalitet, anlegg, helse, slakt, fóring, drift og ansatte.

Analyser av materialet skjer i disse dager, og kan gi svar på hvilke faktorer som påvirker laksens prestasjon i matfiskanlegget. De innsamlede dataene omhandler lokalitet, anlegg, helse, slakt, fóring, drift og ansatte. Disse er koblet mot laksens prestasjoner med det formål å finne faktorer som påvirker fórutnyttelse, veksthastighet og svinn. Opp gjennom årene har merdene økt i størrelse, og i materialet ser det ut til at dette var riktig utvikling. Med hensyn til fórutnyttelse ser vi en trend hvor fiskegrupper i dype merder presterer bedre. Hva dette skyldes kan diskuteres, men det er nærliggende å tro at når laksen har valgmulighet vil den oppsøke det dypet som er gunstigst og dermed yte mer. Det er MonAqua as som står for dette arbeidet, og selskapet ønsker at norsk oppdrettsnæring skal øke produktiviteten ved å trekke kunnskap ut av materialet. Resultatene som foreløpig er kommet ut av materialet vil presenteres på Produktivitets Konferansen 2003, som går i Kristiansund 04. ? 05. november i år.

Publisert: 16.10.2003 , 09.04


Siste saker

X