Gjeninnfører verftsstøtten

En begrenset verftsstøtte skal gjeninnføres. Bakgrunnen er at flere EU-land gjør det samme.

Regjeringen besluttet i dag å innføre begrenset verftsstøtte for containerskip, produkt- og kjemikalietankere på 6 prosent fra og med 15 .mars etter mønster av ordningen EU har åpnet for. – Spania, Tyskland og Nederland har varslet at de vil innføre begrenset verftsstøtte, og Danmark vil trolig gjøre det samme. Dermed er våre viktigste europeiske konkurrentland i ferd med å innføre ordningen, og det er viktig for konkurranseevnen til norske verft at vi nå innfører en tilsvarende ordning, sier næringsminister Ansgar Gabrielsen (H). Han opplyser at ordningen vil bli utvidet til å gjelde LNG-tankskip dersom EU vedtar dette.

Publisert: 14.02.2003 , 07.00


Siste saker

X