Merasz Jozsef og Remi Johnsen fra Salt Pixel, på en båttur i Vietnam da de først så etter ansatte der. Foto: Privat.

Gjør knallsuksess med animasjoner til havbruksnæringen

For drøyt to år siden startet Remi Johnsen animasjon- og visualiseringsselskapet Salt Pixel, sammen med en venn. I dag er de 40 ansatte, og hele 50 % av ordrene deres er innen havbruk.

Johnsen er i dag lokalisert på et kontor i Sandviken i Bergen, men virksomheten som han etablerte i samarbeid med Merasz Jozsef i slutten av 2014, er global.

– I dag er de 40 ansatte med kontorer i fire land. Norge, Singapore, Canada og Hanoi. Vi har kunder over hele verden, forteller Johnsen til kyst.no.

Han omtaler seg selv som en selvlært gründer, og startet før Salt Pixel også et firma i Ungarn i 2012. Da var det visualisering mot eiendomsindustrien som var fokus.

– Også der hadde vi god vekst og oppnådde over 40 ansatte, men jeg solgte meg ut i 2015, da jeg startet Salt Pixel i 2014 og hadde størst tro på dette. Merasz var også med i det første selskapet men solgte seg også ut og satset på Salt Pixel sammen med meg, forteller han.

Spesialisert innen havbruk

Det meste av salgsvirksomheten deres drives i hovedsak fra Norge og Canada, mens det er i Vietnam og i Norge at det meste av produksjonen foregår. At de rettet seg inn mot havbruk var ganske tilfeldig.

– Tanken var å gå målrettet inn mot oljenæringen, men så gikk det veldig dårlig der samtidig som vi startet opp. Da måtte vi tenke annerledes og gikk inn i havbruk. Her fikk vi tidlig inn gode kunder. Vi var veldig heldige med det, og seinere har det gått litt av seg selv.

At å spesialisere seg innen havbruk har vært lurt, legger han ikke skjul på.

– Vi estimerer at rundt 50 prosent av kundene våre nå er innen havbruk. De resterende er innen olje, maritim og kommunikasjonsrelaterte områder.

AKVA App. Illustrasjon: Salt Pixel.

Ny kunnskap

Den første animasjonen de lagde for en havbruksaktør var for Aquality (da Aquacircle).

– Men vår første kunde var Akva Group. For dem laget vi et interaktivt system i en app som viser frem alle produktene til selskapet. Denne er hele tiden er under utvikling, informerer han.

Han er klar på at de hele tiden må tilegne seg ny kunnskap om bransjer og selskaper.

– De fleste selskapet har noe unikt de vil tilby eller vise frem, og dette må vi gå inn i og kunne før vi lager en animasjon. Dette har ført til at jeg har lært mye om havbruk generelt. Det er en spennende næring.

Stor selskapsvekst

Selskapet har nylig ansatt seks nye, men Jonsen sier de vil ta det litt roligere fremover, på tross av den høye etterspørselen.

– Vi vokser fortsatt, og ordreinngangen i dag er så høyt at vi har nok arbeid til å sysselsette en rekke personer til.

– Men det virker som det annenhvert år er veldig hektisk. Både grunnet Aqua Nor og Nor-Shipping, men også nå når oljekrisen går over kan det bli mye aktivitet innen dette området fremover, reflekterer han.

En måned per minutt

Nå har de cirka 30 prosjekter gående, men disse varierer både i type og størrelse.

– Ett prosjekt kan ha 20 illustrasjoner, en animasjon, ett bilde, eller en illustrasjon. For havbruksnæringen er det mye animasjoner, og en animasjon på halvannet minutt tar cirka halvannen måned å lage, forteller ham.

Og det er både større og mindre havbruksaktører som etterspør animasjoner.

Den siste vil lagde var for Eide Fjordbruk. Der vi laget vi en animasjon av deres produksjonskonsept. Med teknologiutviklingen som er innen havbruk og innen utviklingskonsesjoner tror jeg behovet for visualisering vil være tilstede i lang tid fremover. Ikke minst fordi mye av produksjonen foregår under vann, slår han fast.

Publisert: 16.06.2017 , 12.21


Siste saker

X