Lokaliteten "Nord-Gåsvær". Foto: Seløy Sjøfarm.

Gode resultater for Seløy Sjøfarm – Ønsker mer vekst

Seløy Sjøfarm leverer gode resultater i 2016. Daglig leder Jan Erik Jakobsen sier til kyst.no at dette skyldes de høye laksprisene. Ambisjonene videre er å vokse, og Jakobsen håper det nye trafikklyssystemet skal åpne opp for det.

Familieselskapet Seløy Sjøfarm er lokalisert i Herøy kommune i Nordland og driver med lakseoppdrett.

Omsetningen til selskapet har gått opp 30,5 millioner kroner, fra 161, 6 millioner (2015) til 192, 1 millioner i 2016. Driftresultatet økte også med en solid økning med nær 40 millioner. De gikk fra 30, 4 millioner (2015) til 70,1 millioner kroner i 2016.

Jan Erik Jakobsen, daglig leder i Seløy Sjøfarm er godt fornøyd med selskapets resultater, men ønsker nå vekst i næringen. Foto: Privat.

Daglig leder Jan Erik Jakobsen sier til kyst.no at de er fornøyde med resultatet, men er bekymret for de økte kostnadene.

– Tallene i fjor ser veldig bra ut, og mye er takket være de høye lakseprisene. Det er jo mye bedre priser i 2016, enn hva vi hadde i 2015. Jeg må påpeker at vi også hadde sånn høvelig kontroll på lusen, det gav også gode resultat. 

Han sier videre at gode tider gjør at kostnadene stiger.

– Vi blir fort litt mer ukritisk til ting når det går så godt som det har gjort. Myndighetene pålegger oppdretterne stadig mer krav. Eksempelvis er de mye større krav til dokumentasjon, sertifisering og utrusting av fartøy, og dette koster, konstaterer Jakobsen.

Styret skriver i årsberetningen for 2016 at selskapets fremtid er sett på som god, begrunnelse for dette er god produksjon og gode priser, melder de.

Selskapets egenkapital er på 93,9 millioner, som tilsvarer 60,67 % av totalkapitalen, melder styret.

Selskapet har i dag to konsesjoner i tillegg til at de drifter Seløy Sjøprodukter, som er en visningskonsesjon eid av broren til Jacobsen. I tillegg samarbeider selskapet med Sinkaberg-Hansen, hvor de annenhvert år hospiterer fisk for dem.

Vil vokse

Ambisjonene deres fremover sier han er å vokse, men påpeker at det kan bli bli utfordrende.

– Det er vanskelig å få tak i nye konsesjoner. Om ikke lenge håper vi å fôre frem fisk for Salmopharma når de skal teste ut et nytt middel mot lakselus. Dette er vi kjempeglade for at vi får være med på, og gleder oss til å få svar på dette, legger han til.

Les også: Dette er det nye lusemiddelet Salmo Pharma skal teste ut

Jakobsen har forhåpninger om vekst og mener de kanskje får en mulighet med det nye trafikklyssystemet, som kan åpne opp for det.

– Vi kan kanskje få kjøpt oss noe 6 % vekst, sier han.

Investerer i nye flåter

Investeringer som kan påvirke 2017-regnskapet opplyser han er to nye fôrflåter. Den ene flåten har de fått på plass allerede og Jakobsen sier de har en ny under bestilling som de skal få i løpet av 2017.

En av sjølokalitetene til selskapet. Foto: Seløy Sjøfarm/Facebook.

– Vi skal ha denne på en ny lokalitet i Sørgåsvær. I og med at vi er så små har vi drevet med vår og høstfisk i lag på samme lokalitet nå, ønsker vi å skille de. Grunnen til at vi skal ha vår fisk på en lokalitet og høstfisken på en annen, er rett å slett at det er ett stor smittepresset for ILA og PD her oppe i nord. Så for å spre litt risiko har vi valgt å skille lokalitetene. Det vil også hjelpe i kampen mot lusen, for det er veldig lett at vårfisken smitter høstfisken, forteller han.

Nyansettelser

Selskapet har ni ansatte, der kun en ansatt er kvinne. Seks nye ble ansatt i 2016.

Jakobsen sier han også nylig har ansatt to nye unge menn som fulltidsansatte driftsledere. De er henholdsvis 22 og 23 år.

Sykefraværet utgjør 2, 5 %, og arbeidsmiljøet beskrives som tilfredsstillende, ifølge styret.

Når det gjelder dagens lusesituasjon sier han at lusesituasjonen så langt har vært grei, men opplyser at de nå må avluse til helgen.

– Lusen kommer nok mer og mer nå utover sommeren, sier han avslutningsvis.

Selskapet bruker rensefisk og Hydrolicer for å holde lusepresset nede.

Les også: Spleiset på Hydrolicer og dannet nytt selskap

Publisert: 12.07.2017 , 10.00


Siste saker

X