"Namsos" er et av fartøyene til Norsk Fisketransport. Foto: Havyard Group AS.

Gode tider for NTS

NTS-konsernet hadde en omsetning tredje kvartal i år på 387 millioner kroner. Havbrukssegmentet drar opp omsetningen.

NTS-konsernet hadde en omsetning tredje kvartal i år på 387 millioner kroner, utviklingen EBITDA (før virkelig verdijustering biomasse) for kvartalet utgjør 166,9 millioner kroner, og driftsresultatet ble 151,8 millioner kroner.

En kraftig omsetningsøkning skyldes i første rekke at oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk er konsolidert inn i tredje kvartal. Ifølge selskapet er den gode resultatutviklingen også drevet av at Norsk Fisketransport AS og KB Dykk AS har hatt en god resultatutvikling.

Hittil i år

Konsernets samlede driftsinntekter hittil i år utgjør 865,3 millioner kroner. EBITDA (før virkelig verdijustering biomasse) hittil i år utgjør 352,9 millioner kroner. Konsernets driftsresultat hittil i år utgjør 281,5 millioner kroner.

Resultat før skatt i år utgjør 263,4 millioner kroner. EBITDA-marginen per utgangen av september utgjør 40,8 % mot 36,7 % i fjor. En vesentlig del av EBITDA-marginen i fjor var relatert til gevinst av salg for én brønnbåt og to servicebåter i perioden på kr 19,9 millioner.

Virksomhetsområdet oppdrett trekker de frem har hatt en positiv innvirkning på årets resultat med EBITDA-margin for sitt område på 47,5 %.

Resultatbidrag fra tilknyttede selskaper er inntektsført med 12,0 millioner kroner hittil i år. Urealiserte inntekter på rentesikringsavtaler er inntektsført med 4,4 millioner kroner hittil i år. Konsernets virksomhetsområder påvirkes av sesongmessige svingninger, og svingningene er i stor grad sammenfallende.

Publisert: 09.11.2017 , 14.11


Siste saker

X