Kjell Midling

Godt nytt for laksenæringa

Nye forsøk viser at lakseslakteriene kan ta i bruk en maskin som hurtig og humant avliver laksen. Dagens bedøvingsmetode med bruk av CO2 blir forbudt 1. juli neste år, skriver Fiskeriforskning i en pressemelding.

Det er utført forsøk med systemet i industriskala ved et av oppdrettsanleggene til Marine Harvest i Rogaland. Laksen ble pumpet direkte fra oppdrettsmerda og ombord i et fartøy som var spesielt utrustet for forsøket. Der fikk en også testet et system hvor laksen selv svømmer inn i avlivingsmaskinen. I forsøkene er det benyttet en australsk maskin som avliver laksen momentant med et slag i hodet. I neste trinn bløgges fisken og føres videre til en tank med kaldt, sterilt sjøvann der den blør ut. – Forsøkene har dokumentert at fisken avlives umiddelbart når maskinen gir et korrekt plassert slag, sier seniorforsker Kjell midling ved Fiskeriforskning. Velferd og kvalitet I et moderne lakseslakteri tas det inn mange tusen fisk i løpet av en dag. Derfor er det er en stor utfordring å utvikle slaktesystemer som sikrer at hver enkelt fisk behandles humant og avlives forsvarlig. – Målet med prosjektet er å få et system som ivaretar hensynet til fiskens velferd, samtidig som det er effektivt og sikrer optimal kvalitet på produktet. Det skal også sikre like god hygiene som på et landanlegg. For å unngå eventuell smittefare skal alt av blod og rester fra slaktingen oppbevares på tanker om bord. Forsøket skal nå gjentas for å undersøke kvaliteten på laksen etter slakting. Tidligere forsøk har vist at kvaliteten forbedres når en unngår at laksen stresses før avliving. I tillegg tar det mye lengre tid før laksen blir dødsstiv, og stivheten blir heller ikke så kraftig. Dette gir langt mer tid til å filetere laksen etter slakting, og betyr blant annet at en kan være raskere ute på markedet med ferske lakseprodukter. God metode Prosjektet har også vist at det lar seg gjøre å slakte laksen ved å ta den direkte fra oppdrettsmerda. – Denne metoden kan være spesielt fordelaktig i Sør-Norge der høye sjøtemperaturer medfører at laksen er mer sårbar under håndtering. Dermed kan en både redusere dødelighet og oppnå bedre kvalitet etter slakting, påpeker midling. Resultatene fra prosjektet vil være åpent tilgjengelig, og Midling vil gjerne berømme Marine Harvest for deres innsats. – Dette er arbeid som hele den norske laksenæringen kan nyte godt av, og det fortjener selskapet ros for, sier Midling. Prosjektet utføres på oppdrag for Fiskeri og havbruksnæringas landsforening, og er finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens

Publisert: 16.10.2007 , 08.55


Siste saker

X