Lukket merd, AkvaDesign AS, anlegg

Går for fullskala lukket anlegg

Som det første firmaet i Norge bygger Sinkaberg-Hansen AS og AkvaDesign AS nå et lukket oppdrettsanlegg i full størrelse i Bindal.

I lys av de positive erfaringene fra testprosjektet med den lukkede merden på Toft i Brønnøysund har Akvadesign sammen med Sinkaberg-Hansen nå bestemt seg for å starte opp med et fullskala lukket anlegg.

– Vi har hatt et pilotprosjekt gående ved Brønnøysund et par år, og vi slaktet den første fisken derfra nå i september. Men dette blir landets aller første anlegg der vi prøver denne teknologien i et fullskala anlegg, sier kommunikasjonsansvarlig Mette Siri Brønmo i AkvaDesign AS til Namdalsavisen.

De er nå i gang med å sette ut seks merder der laksen i anlegget blir skjermet fra omverdenen med en presenning, og vann blir pumpet opp fra mellom 20 og 30 meters dyp.

Les også: Slaktet første laks fra lukket anlegg

Signar Berg-Hansen
Signar Berg-Hansen håper å lære mye av prosjektet. Foto: Kari Johanna Tveit

Grønne konsesjoner

Sinkaberg-Hansen håper å få kloen i en av de grønne konsesjonene slik at de får bedre vilkår for å satse videre med prosjektet.

– Vi legger ikke skjul på at dette er en del av en plan for å få tak i en av de såkalte grønne konsesjonene som skal deles ut om ikke så lenge. Men minst like viktig er det å være med på å drive næringen litt videre. Og utvikle noe nytt, og det er jeg litt stolte av at vi har en mulighet til å være med på, sier Signar Berg-Hansen.

Les også: Akvadesign søker to grønne konsesjoner

– Skal lære mye

De har en treåring avtale med AkvaDesign AS. Sinkaberg-Hansen regner med å bruke minst 15 millioner på anlegget i den perioden.

– Det vil vi aldri tjene inn igjen. Men vi har tro på at vi skal lære mye av dette prosjektet som vi forhåpentlig vil ha nytte av siden.

Om alt går etter planen vil de første fiskene være på plass i anlegget om en måned.

Les også: Akvadesign i fylkestinget

Lukket anlegg, lukket merd
Bilde fra Akvadesigns forsøk med lukket anlegg på Toft. Foto: Akvadesign AS

Publisert: 10.10.2013 , 11.36


Siste saker

X