Slakting av laks

Går i overskudd, men kan bli nedlagt

40 arbeidsplasser står i fare ved hjørnesteinsbedriften Nesset Sjømat i Flatanger. Mangel på råstoff gjør at slakteriet kan bli nedlagt, skriver NRK.

Før jul stanser Codfarmers all leveranse av oppdrettstorsk til slakteriet. Utfordringen er nå å omstille driften og for å få tak i mer torsk til slakteriet. Tillitsvalgt Arne Olsen sier at de ansatte er usikre på framtiden.

– Det er kommunens største arbeidsplass. Og når det blir stans her, så er det kritisk, ikke bare for dem som jobber her, men for hele lokalsamfunnet, sier Olsen til NRK Trøndelag.

Ulf Henning Sørdal
Ulf Henning Sørdal sier råstofftilgangen hindrer videre satsing. Foto: Steenstrup Stordrange

De 40 ansatte på Nesset Sjømat i Flatanger slakter og fileterer oppdrettstorsk. Men nå er det ikke lenger lønnsomt for deres eneste kunde Codfarmers å drive med oppdrettstorsk, ifølge styreleder Ulf Sørdal. All leveranse av torsk til slakteriet stanser før jul.

– Det er synd for Nesset om driften blir lagt ned, sier Sørdal.

Vurderer alternativer

I dag er det bare to selskaper som driver med oppdrettstorsk i Norge, ett på Leka og ett i Gulen i Sogn og Fjordane.

– Det fins for så vidt alternativer, knyttet til levende fangst. I år har vi prøvd ut det, med gode resultater, men det er råstofftilgangen som hindrer utviklingen av det konseptet, sier Ulf Sørdal.

Torskeslakteriet i Flatanger har gått med overskudd, ved utgangen av august så det ut til å gå med 300.000 kroner i pluss. De ansatte håper at omstillingen lykkes, og at de fortsatt skal ha en jobb å gå til neste år.

Publisert: 16.10.2013 , 10.24


Siste saker

X