laks i merd

Green Marin med millionstøtte for å forske på svinn

Salmobreed og Green Marin har begge mottatt støtte på til sammen 3,265 millioner kroner for forskningsprosjekter fra Regionalt Forskningsfond.

Fiskeprodusenten Green Marin i Lindås har fått 2,4 millionar til et prosjekt i samarbeid med Akvaplan Niva, Havforskingsinstituttet, Eco Farm og Alsaker Fjordbruk.

Det er å gå nøyere inn på det høye svinnet i norsk oppdrettsnæring som er bakgrunnen for at fiskeprodusenten har fått tilslag på søknaden sin. Oppdrettsnæringen har historisk hatt et svinn på 20 prosent etter at fisken er sett ut i sjøen. Årsakene er både sykdom, lus og rømming.

Green Marin vil nå se om man kan redusere svinnet ved å holde fisken lenger i landbaserte anlegg før den settes ut i nøter i sjøvann. Om fisken er større og mer robust før den settes ut, kan den være mer motstandsdyktig mot både lus og sykdom, skriver Forskningsfondet.

Men for å kunne produsere stor settefisk opp mot en kilo, treng manny teknologi for resirkulering av sjøvatn i store oppdrettskar.

– Svinn i oppdrettsbransjen er et stort problem både økonomisk og miljømessig, og det er viktig for Vestlandet å finne betre løsninger på denne problemstillinga, seier Åshild Kjelsnes, styreleder i RFF Vestlandet.

Bergen-baserte Salmobreed har også fått støtte på 865 000 kroner. Selskapet skal forske på bedre hjertehelse hos oppdrettslaks ved avl og trening i sjøfasen.

Klikk her for oversikten over alle som fikk støtte

Publisert: 20.12.2012 , 09.44


Siste saker

X