CEO i Grieg Seafood, Andreas Kvarme

Grieg med svakt resultat i tre av fire regioner

Grieg Seafood oppnådde ikke mer en EBIT per kilo på 9,40 i Finnmark i førstekvartal. Heller ikke i BC og på Shetland var fortjenesten så god som man kan forvente i dagens marked.

Konsernets EBIT før biomassejusteringer ble 131 millioner kroner i 1. kvartal 2017, sammenlignet med 214 i 1. kvartal 2016.

Slaktevolumet i 1. kvartal 2017 var  8 552 tonn mot 13 635 tonn i tilsvarende kvartal i fjor, som er en nedgang på 37%.

Resultatet for Q1 2017 er preget av lave slaktetall i aller regionene med unntak  av Rogaland.

– Det lave slaktevolumet var planlagt for å beholde mest mulig biomasse i sjøen, og dermed få høyere tilvekst. Dette fører til at det er et mindre volum å dele de faste kostnadene på og at kost/kg dermed øker, skriver selskapet i sin Q1-presentasjon.

EBIT/kg for regionene i Q1

  • EBIT/kg NOK 28,0 i Rogaland. – Normalt slaktevolum og stabil kost.
  • EBIT/kg på NOK 9,4 i Finnmark. – ILA-lokalitet brakklagt, kost tatt i Q4.
  • EBIT/kg på NOK 14,1 i BC. – Slakting fra svak generasjon med tidligere algeutfordringer.
  • EBIT/kg NOK -11,2 på Shetland. – Slakting fra svake lokaliteter som skal legges brakk i ny produksjonsplan.

Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det har lenge vært et uttalt mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% i årlig i perioden 2018-2020.

– GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg. Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjons¬tiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det planlegges derfor et øket smoltutsett for 2017 sammenliknet med 2016.

– Så langt i år er en i rute i forhold til denne planen. Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.
Tror på gode priser i 2017

– Det er forventninger om begrenset global tilbudsvekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser i 2017.

Slaktevolumet for Q2 2017 forventes å bli 18 000 tonn.

For 2017 som helhet  forventes det et slaktevolum på 70 000 tonn, noe som er en vekst på 8% i forhold til 2016.

Publisert: 12.05.2017 , 08.31


Siste saker

X