Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood. Foto: Rob Fletcher

Grieg sikrer seg ytterligere smoltkapasitet i Rogaland

Grieg Seafood kjøper eierandel i Tytlandsvik Aqua AS. Selskapet skal sammen med Bremnes Seashore og Vest Havbruk starte produksjon av smolt og målet er storsmolt på 700-1000 gram.

Grieg Seafood ASA (GSF) jobber kontinuerlig for å øke smolt størrelsen. Dette muliggjør redusert produksjonstid i sjø, noe som legger grunnlaget for bedre biologi, øket slaktevolum og reduserte kostnader pr kg. Som et ledd i ovennevnte strategien har GSF utvidet samarbeidet med Bremnes Seashore AS til også å gjelde produksjon av stor-smolt, kommer det frem i en børsmelding.

Vest Havbruk AS deltar også i dette prosjektet. De tre partene går inn med like eierandeler i Tytlandsvik Aqua AS. Målet er å utvikle dette selskapet til en produsent av smolt mellom 700 og 1.000 gram.

Tytlandsvik Aqua eier i dag en planert tomt i Rogaland og har lisenser til å produserer stor-smolt. Selskapet skal nå starte en utbygging av et smoltanlegg som vil gi en årlig produksjonskapasitet på 3.000 tonn. Dette vil sammen med egen smoltproduksjon gjøre det mulig for GSF Rogaland å redusere produksjonstiden i sjøfasen til 12 måneder.

Utbyggingen, som er budsjettert til rundt MNOK 300, er planlagt ferdigstilt i 2019. Etter dette vil det være mulig å bygge ut anlegget med ytterligere 6.000 tonn. Total årlig produksjonskapasitet vil da være 9.000 tonn.

Smolten fra Tytlandsvik Aqua vil i sin helhet gå til GSF Rogaland og Bremnes. Dette er dermed en parallell strategi til GSF Finnmark sitt samarbeid med Norway Royal Salmon om Nordnorsk Smolt AS.

Publisert: 02.06.2017 , 08.15


Siste saker

X