Grieg sliter i sør og nord

Grieg Seafood sliter med høy laksedødelighet både i nord og sør. PD har slått ut mye fisk i Rogaland og Finnmark. Nå går de ut med varsel til markedet.

Gustav-Erik Blaalid

Grieg Seafood kom fredag formiddag med et varsel til markedet om at lakseproduksjonen vil bli vesentlig lavere enn antatt på grunn av høy dødelighet. Både i Rogaland og i Finnmark har laksesykdommen Pankreas Disease (PD) tatt knekken på mye fisk. I Rogaland er to lokaliteter rammet av sykdommen som har ført til at 1,2 millioner fisk er døde. Forventet slaktemengde fra denne regionen blir redusert til 11.000 tonn i 2008. I Finnmark har PD-utbrudd ført til tap av 20 prosent av fisken, det vil si 120.000 fisk. Effekten av denne dødeligheten vil føre til reduksjon i neste års produksjon på 1000 tonn. I British Colombia, Canada, har algeoppblomstring ført til lavere oksygeninnhold i vannet, noe som igjen har negativ effekt på fisken. Selskapet har ennå ikke den fulle oversikten over konsekvensene av dette.

Totalt vil problemene føre til at slaktevolumet for 2008 blir nedjustert med 3000-4000 tonn. Totalt reduseres den planlagte slaktemengde fra 61.000 sløyd vekt til 57.000 tonn.

 

Publisert: 26.10.2007 , 10.34


Siste saker

X