Morten Vike Grieg Seafood

Grieg utvider finansieringsrammen

Grieg Seafood har inngått en ny finansieringsramme for å bedre selskapets likviditet. Den nye finansieringsrammen vil erstatte et lån på 200 millioner kroner som ble inngått fjerde kvartal.

Grieg Seafood har vært blant selskapene som har vært stammest finansiert. RS Platou Markets skriver i sin siste rapport at selskapet har sin andel rentebærende gjeld på kanten av stupet i forhold til «komfort-sonen». Med den nye finansieringsrammen vil selskapet nå få litt mer armslag.

Den nye finansieringsrammen gir en likviditetsramme på mellom 400 og 450 MNOK og består av følgende:

* 300 mllioner kroner i andreprioritetslån. Lånet er avdragsfritt, med årlig fornying. Lånet er garantert av Grieg Holdings AS.

* 72 millioner kroner i avdragsfrihet i 2012.

* 50-80 millioner kroner fra factoring i Ocean Quality AS. Dette vil redusere arbeidskapitalbehovet i Grieg Seafood tilsvarende. Likviditetseffekten vil variere mellom 50 og 80 millioner kroner avhengig av sesongmessige svingninger i salg.

Ocean Quality er regnskapsmessig definert som et felleskontrollert selskap for Grieg Seafood, og dermed ikke konsolidert i Grieg Seafood-konsernet, heter det i børsmeldingen.

Samtidig er selskapets lånevilkår endret for 2012 og 2013. NIBD/EBITDA-kravet er opphevet for begge disse årene og erstattet av et minimumsnivå på akkumulert EBITDA gjennom perioden. I tillegg kan selskapets egenkapitalandel reduseres fra minimum 35 % til minimum 33 % i et kvartal gitt at minimumsnivået på 35% reetableres i det etterfølgende kvartalet.

Garantien til Grieg Holdings honoreres til markedsmessige betingelser.

Publisert: 20.03.2012 , 07.01

Mest lest


Siste saker

X