Gullmedalje til Kystvakten

Kystvakten er tildelt gullmedalje for mange års innsats til beste for fiskerinæringen. Utdeler er Selskapet for de norske fiskeriers fremme.

Det norske forvaltningsområdet utgjør 2 millioner kvadratkilometer, og er Europas største og mest fiskerike økonomiske sone. Kystvakten har det daglige ansvaret for hele dette området, og den har et ansvar for å ivareta havets ressurser slik at det oppnås en bærekraftig utvikling. Preses Nils Fredrik Anthonisen fremhevet i sin tale under overrekkelsen at Kystvakten med utilstrekkelige midler fungerer som havets voktere og er til hjelp og assistanse når noen trenger dem. For denne innsatsen fortjener de gullmedaljen. Det er en gjev æresbevisning Kystvakten nå har mottatt. I hele historien er det bare delt ut fem gullmedaljer, den siste i 1996. (Fiskets Gang)

Publisert: 13.05.2003 , 08.46

Mest lest


Siste saker

X