Kasper Løberg Tangen. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Halverte lusegrensen – halverte antall avlusninger

- Ved å sette intern tiltaksgrense på under det halve av den pålagte, har Lingalaks klart å også halvere antall avlusninger. Det fortalte tidligere operativ leder i Lingalaks, Kaspar Løberg Tangen.

Ettersom utgangspunktet var på knappe fem avlusninger per generasjon, er det en imponerende utvikling han kan vise til.

Tangen som nå er ansatt som seniorrådgiver i Deloitte, fortalte litt om arbeidet med en lusestrategi i Lingalaks, der de målrettet har jobbet for å få ned antall avlusninger.

– Arbeidet har bestått i å utvikle en rensefiskstrategi, bruke påslagshemmende alternativer og ikke medikamenter, samt strategisk bruk av lys. Og ikke minst har vi sett på når man går inn og avluser, det gjøres tidligere enn alle jeg har snakket med, fortalte han under et Aquagen-seminar tirsdag.

Han fortalte at de selv har satt en intern lusegrense på 0,2 kjønnsmodne hunnlus på merdnivå.

– Får man det nivået skal det avluses innen ti dager. Som regel gikk det ikke mer enn en uke.

Selv om dette har vist seg å være effektivt tiltak, ønsker han imidlertid ikke at myndighetene skal endre regelverket.

– Jeg skal ikke være pådriver for å sette ned lusegrensen, det mener jeg oppdretterne skal finne ut av selv. Man må selv gå inn å se på hva som virker.

Les også: 10 % raskere tilvekst med LED-lys

Tiltaks parametre

Tangen fortalte også at Lingalaks sammen med en del andre oppdrettere har gått sammen for å «benchmarke» ulike parametere, for å kunne analysere seg fem til hva som virker og ikke. Der har de fått et tallmateriale som har hjulpet dem til å plukke ut viktige tiltakspunkt.

– Når tallene blir store nok så stemmer de som regel, sier han.

Fra at avlusning etter hvert ble en del av den daglige rutinene, ser oppdretterne ifølge Tangen nå på avlusning som ren beredskap.

– Vi gjør det som står i vår makt for å unngå avlusninger.

Dersom de må til med avlusning, er det termisk avlusning som har vært tingen.

– Den gir oss en avlusningseffekt på 95 %. Vi har hatt som mål å få dette til med et volum på 50 tonn/time /linje og en dødelighet på under 0,5 %. Det har vi fått til, sa han.

For å lykkes drar han frem en bevist strategi på å satse på de ansatte.

– Verdiene skapes ikke på styrerommenene, men på merdkanten. Da blir det svært viktig å heve kunnskapen og kompetansen til de ansatte. Da får de en helt annen motivasjon for oppgavene. Dette kan ikke overvurderes, sa han.

Publisert: 02.05.2017 , 15.26


Siste saker

X