Vaksinering hos Eide Fjordbruk. Foto: Anders Jan Rød

Håper ny vaksine kan redusere tap i sjø

Fiskehelseleder Paul Negård i Eide Fjordbruk, håper den nye PD-vaksinen har bedre effekt enn den eksisterende, og vil prøve den ut så snart den blir tilgjengelig.

Negård er fiskehelseleder i Eide Fjordbruk som har base i Fusa i Hordaland. Selskapet opererer daglig i «PD-land» da de har fire lokaliteter i Hardangerfjorden og fem lokaliteter i region Nordhordland, der SAV-3 er endemisk.

Ifølge Pharmaqs pressemelding «skal Høyesterett blant annet ha opprettholdt lagmannsrettens samlede vurdering om at forskningsdata som ble presentert viser at det er betydelige forskjeller i vaksineeffekt, og at Pharmaqs vaksine i praksis har en signifikant bedre effekt mot SAV-3, enn Intervet vaksinen.»

Paul Negård, fiskehelseleder i Eide Fjordbruk håper den nye PD-vaksine effekten skal være bedre. Foto: EFB.

– Utprøvinger både i lab og felt tyder så langt på at den har bedre effekt. Det mener vi i så fall vil kunne redusere både den kliniske fasen, dødelighet og tilveksttap som følge av sykdom, sier Negård, og legger til at Eide Fjordbruk vil mest sannsynligvis prøve den nye vaksinen så snart den er tilgjengelig.

– Har det vært et behov for en ny type vaksine? 

– Ja, vi mener absolutt det er behov for en ny og bedre vaksine. Vi kan vel ikke si at vi har vært helt fornøyd med den «gamle» PD-vaksinen, selv om evalueringer av effekten har tydet på at den i alle fall kunne forsvare kostnaden. Vi har vurdert å kutte ut PD-komponenten på enkelte grupper, men har ikke gjort det så langt.

– Vi håper og tror at effekten på den nye vaksinen skal være bedre, noe som vil gi bedre beskyttelse og reduserte tap både for den enkelte oppdretter og for havbruksnæringen kollektivt, legger fiskehelselederen til.

– Ikke heldig

Negård sier de anerkjenner prinsippet med at nye «oppfinnelser» må beskyttes av patenter for at legemiddelselskapene skal ha en sikkerhet for sine investeringer og utviklingskostnader, som kan bli meget store, i forbindelse med utvikling av vaksiner.

– Det er imidlertid ikke heldig at legemiddelselskapene nå sitter på patenter for mange aktuelle agens hvis det ikke skal være mulig for dem å samarbeide, via lisenser og lignende, til beste for havbruksnæringen.

Konkurranse mellom de to selskapene mener han i utgangspunktet er sunt.

PD-vaksinen er et eksempel på at «driven» mot nyutvikling kanskje blir for liten når ett selskap sitter med et patent for lenge.

– Hva er deres vaksineringsstrategi for PD?

– Vi vaksinerer mot PD som de fleste innen SAV3-området. Ellers prøver vi generelt å følge de anbefalinger som er skissert i Generalplanen mot sykdommen som havbruksnæringen på Vestlandet utarbeidet i 2008, sier han avslutningsvis.

Publisert: 07.04.2017 , 09.43


Siste saker

X