Seikongen synker utenfor Chile. Foto: Chilensk Marine.

Har enda ikke fått tømt Seikongen for fisk

Over én måned har gått siden brønnbåten sank utenfor den chilenske øya Chiloé. Grunnet vanskeligheter med å få tilgang til laksen ombord, har kun én av to tanker med fisk blitt tømt.

Etter å ha startet arbeidet med å få fjernet laksen ombord i Seikongen i starten av november, skriver den chilenske nettavisen BioBioChileat det fortsatt ligger omkring 100 tonn død laks i brønnbåtens siste og andre tank. Dette tilsvarer halvparten av den opprinnelige lasten på drøye 200 tonn fisk.

Del èn av handlingsplan gjennomført

Prosessen har tidligere fått mye kritikk ettersom opprinnelig frist for å fjerne biologisk avfall var satt til 48 timer.

Les også: Laksen i overraskende god stand

Avisen skriver likevel at selv om det har tatt lenger tid enn forventet å få laksen ut av brønnbåten, har første del av handlingsplanen blitt oppfylt.

Hever ikke brønnbåten med laks

Leonardo De la Prida som er ordfører i regionen Los Lagos, har informert lokalsamfunnet om at det ikke vil være aktuelt å heve båten med laks ombord.

SalmonExpert, som er kyst.no sin søsterside i Chile, skriver at la Prida er klar på at all laks må fjernes før det vil bli satt i gang analyser om hvorvidt brønnbåten kan heves.

Brønnbåten eies av selskapet CPT Empresas Marítimas, og de vil bli pålagt om å fremlegge ny handlingsplan for fartøyet, etter at laksen er fjernet.

Uavklart hendelse

Seikongen sank utenfor Chile 19. oktober. Det er enda ikke avklart hvorfor brønnbåten begynte å ta inn vann, men fartøyet ble etter det ukontrollerte vanninntaket, med vilje kjørt på grunn.

Det er verftet Guandong Bonnyfair Heavy Industry som har bygd fartøyet. I følge Greenpeace hadde Seikongen flere mangler da det forlot verftet på vei til Chile. Hvorvidt disse hadde noen betydning for forliset har ikke blitt bekreftet.

Det har tidligere blitt spekulert i om forliset skyldtes feil lastfordeling.

Les mer om Seikongen:

Publisert: 06.12.2017 , 10.00


Siste saker

X