Sara Calabrese disputerer i 22.juni klokken 12.15, ved Høyteknologisenteret i Bergen (stort auditorium, 2. etasje). Foto: Eivind Senneset/UiB

Har funnet optimal tetthet og salinitet for lukkede systemer

En ny doktorgrad viser hvordan laksen trives best i forhold til salinitet, tetthet og vannforbruk i lukkede anlegg i sjø og på land.

Sara Calabrese har de siste fire årene studert hvordan laksen trives best i forhold miljøbetingelser som salinitet, tetthet og vannforbruk, i både lukkede anlegg i sjø og på land. Nærings-doktorgraden er gjennomført 75 prosent med forskning og 25 prosent for Marine Harvest, i tett samarbeid med CTRL-Aqua. Nå er hun klar for å dele resultatene.

Brakkvann bedre enn sjøvann

Sara Calabrese har blant annet undersøkt forholdene i Marine Harvests lukkede anlegg på Molnes. Foto: Marine Harvest

Den optimale strategien for oppdrett av post-smolt i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) med tanke på saltholdighet, strømhastighet og tidspunkt for overføring til sjøvann er ikke kjent. Derfor gjennomførte forskeren en langtidsstudie.

– I et langtidsstudie med fiskestørrelser fra 70 til 800 gram holdt vi post-smolt i tre forskjellige RAS ved ulike saltholdigheter (12, 22 og 32‰) og utsatte dem for moderat (~1 kroppslengde s-1) eller lav (~0.3 kroppslengde s-1) strømhastighet.

Resultatene til Calabrese viser at en saltholdighet omkring fiskens egen salinitet (12‰) og moderat trening har positiv effekt på vekst, fôrutnyttelse, velferd og overlevelse hos post-smolt.

– Ved 250 og 800 gram håndterte fisk fra alle behandlingene overgangen til sjøvann. Det å bruke vann med en saltholdighet omkring 12‰ kan derfor representere en god produksjonsstrategi for stor post-smolt i RAS, under forutsetning av at fisken siden kan håndtere overføringen til åpne merder i sjøen, konkluderer hun og legger til at videre forskning på dette området er nødvendig.

 Optimal tetthet

– I en kommersiell sammenheng vil oppdrett av post-smolt laks i lukkede systemer i sjøen, være avhengig av høy fisketetthet, mener Calabrese.

For å avdekke hvilke grenser som gjelder, ble fem tettheter (25, 50, 75, 100 og 125 kg per kubikk) undersøkt i et forsøk med gjennomstrømmende sjøvann på ni grader i en periode på åtte uker.

– Økende tetthet hadde negativ effekt på vekst og fôrutnyttelse, og en økning i tetthet fra 100 kg kubikken til 125 kg kubikk forårsaket en 42 % nedgang i vekstrate.

Etter åtte uker var de primære (forhøyet plasma cortisol) og sekundære (vann-ione- og syre-basebalanse) stressresponsene aktivert i den høyeste tettheten sammenliknet med de andre behandlingene. Samtidig økte også forekomsten av skader på bystfinnene og katarakt ved de høye tetthetene.

– Sett samlet viser resultatene at fisketettheten kan økes til 75 kg per kubikk vann uten at dette går ut over prestasjoner og velferd hos post-smolt laks i CCS i sjøen. Siden det høyeste uttrykket av viktige gener for kognitive egenskaper og hukommelse ble observert ved tettheter rundt 75 kg kan slike tettheter faktisk være optimale for velferden til fisken, forteller forskeren.

Sara Calabrese disputerer 22.juni klokken 12.15, ved Høyteknologisenteret i Bergen (stort auditorium, 2. etasje). 

Publisert: 09.06.2017 , 11.00


Siste saker

X