? Har ingenting imot Sømna Laks

Ordfører Edmund Dahle understreker at kommunen ikke har noe imot Sømna Laks. ? Utslippstillatelsen som formannskapet har gått imot, gjelder Fjord Seafood Norway AS, sier han.

Bakgrunnen er at Sømna formannskap torsdag vedtok å klage på fylkesmannens behandling av utslippstillatelsen av 28. november 2002, for Fjord Seafood Norway AS i Sømna kommune. Fredag gikk daglig leder i Sømna Laks, Liv-Julie Wågan, ut mot formannskapet. Dette fordi Sømna Laks har søkt samlokalisering med Fjord Seafood Norway AS, og hun mente formannskapet uttrykte uvilje mot Sømna Laks ved å gå imot å gi utslippstillatelse. Ordfører Edmund Dahle viser til et tidligere kommunestyrevedtak. Saka dreier seg om en søknad fra Fjord Seafood Norway AS, om flytting av konsesjon fra Leirfjord til Sømna, til reservelokalitet/byttelokalitet i Jektvika i Ursfjorden. Der gikk kommunestyret inn for at konsesjonen kunne integreres i reservelokaliteten/byttelokaliteten i Jektvika innenfor 36.000 kubikkmeter, mens det ble søkt om 48.000 kubikkmeter. – Kommunestyret var imot at Fjord Seafood Norway AS skulle få flytte lokaliteten fra Leirfjord til Sømna, fordi vi vil ha faste konsesjoner i Sømna, for å styrke grunnlaget for næringslivet i kommunen, sier ordfører Edmund Dahle. ? I dag har Fjord Seafood Norway AS ledig plass ved denne lokaliteten i Jektvika, og det er ingen problemer for Sømna Laks å samlokalisere der, hvis Fjord Seafood Norway AS ønsker det. Formannskapet har ikke uttalt seg om Sømna Laks sin konsesjon, men Fjord Seafood Norway sin, sier Dahle. – Vi har ingenting imot Sømna Laks. De har uttrykt at de gjerne vil ha et møte med oss, og jeg har signalisert at det ønsker kommunen også, sier Dahle. (Brønnøysund Avis)

Publisert: 15.01.2003 , 07.00


Siste saker

X