Bernt Martinsen. Foto: Pharmaq.

– Har tro på å bli hørt av Høyesterett

- Striden om hvem som kan produsere vaksine mot PD har blitt en prinsipiell viktig sak for næringen, og vi mener det er en reel sjanse til å bli hørt på nytt i Høyesterett, sier Bernt Martinsen i Pharmaq.

Elisabeth Nodland

Striden har pågått over lang tid og allerede da MSD Animal Health (tidligere Intervet) fikk patentet på PD-viruset anket Pharmaq denne saken inn for Patentstyret. Pharmaq gir seg ennå ikke i kampen mot MSD Animal Healths PD-patent, som styrer hvem som kan selge PD-vaksine i Norge. De ønsker nå en ny vurdering i Høyesterett etter dommen i Lagmannsretten. – Vi mener at det er rom for en ny rettslig vurdering, sier Bernt Martinsen i Pharmaq. Det har blitt en prinsipiell viktig sak for næringen, og vi mener det er en reel sjanse til å bli hørt på nytt. Uten denne troen hadde vi ikke anket.

– Ankemyndighet er en viktig del av rettsystemet vårt og det å vurdere anke av en dom eller ikke er noe tapende part gjør i enhver rettsprosess, sier Petter Frost i MSD Animal Health. Utover dette ønsker han ikke kommentere saken.

Publisert: 13.03.2012 , 13.38


Siste saker

X