Trine Galloway

Har tro på integrert havbruk

- Integrert havbruk fører til at det som i dag er avfall benyttes og forvandles til en viktig ressurs, sier forskningssjef, Trine Galloway, i Sintef. Hun har stor tro på at dette kan bli fremtidens oppdrettsform.

Elisabeth Nodland

Regjeringen har uttalt at oppdrett skal utføres uten negative miljøeffekter, blant annet utslipp av næringssalter. En løsning kan derfor være integrert oppdrett hvor dyrking av makroalger kan ta opp næringsstoffene fra oppdrettsanleggene.

Det å drive lakseoppdrett på en bærekraftig måte er viktig for næringen, og viktig for omdømmet. Dagens klimautfordringer er generelt store, men oppdrettsnæringen kan trolig bidra til å bedre situasjonen. På Havbrukskonferansen, tidligere denne måneden ble dette temaet tatt opp av Frederic Hauge i Bellona, som har stor tro på at havbruk kan bli en del av løsningen når 2,5 milliarder flere verdensborgere skal få nok mat, samtidig som de globale CO2-utslippene kuttes med 80 prosent. Under møte fridde han til næringen, og ønsker flere samarbeidspartnere.

Les også: Bellona frir til næringen

Forskningssjef Trine Galloway hos Sintef har stor tro på integrert havbruk. Sintef samarbeider med Bellona i Exploit-prosjektet som er et forskerprosjekt finansiert av Havbruksprogrammet, og er også interessert i videre samarbeid for å utvikle integrert havbruk i Norge.

SukkertareBedre miljø: Dagens klimautfordringer er generelt store, men integrert havbruk kan trolig bidra til å bedre situasjonen.

Mange muligheter

– Vi har i flere år, både innen prosjekter fra Forskningsrådet og industriprosjekter, jobbet med å se på løsninger hvor mikroalger og makroalger kan dyrkes sammen med eller i nærheten av oppdrettsvirksomhet, sier Galloway til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. Sintef har i de siste årene vist lovende resultater, understreker hun.

– En viktig del av arbeidet vårt består av å få mer kunnskap om hvor det er best å plassere tarekulturene. Det er ikke slik at disse nødvendigvis skal ligge kloss opp i anleggene, forsikrer hun. Ofte er det gunstigst å legge slike kulturer i god avstand fra unna oppdrettsanleggene. Dette avhenger i stor grad av strømforholdene. Dyrking av makroalger kan også med fordel dyrkes i såkalte upwellingsområder hvor tilførselen av næringssalter er stor, så det er ikke bare rundt oppdrettsvirksomhet dette er mulig.

Vil sette integrert havbruk på dagsorden

I tiden som kommer vil Sintef videreføre arbeidet i Exploit prosjektet, i samarbeid med blant annet NTNU, Havforskningsinstituttet og Bellona.

– Integrert havbruk kan føre til at det som i dag er avfall benyttes og forvandles til en viktig ressurs. Med vårt arbeid i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale aktører, har vi vært med på å sette integrert havbruk på dagsorden. Jeg har absolutt tro på at dette er en riktig vei å gå, og innen en ti års periode håper jeg det har blitt en realitet, avslutter Galloway.

 

Publisert: 02.05.2012 , 07.00


Siste saker

X