Havforskningsinstituttet skiller ut kommersielle interesser

Fiskeridepartementet fremmer i statsbudsjettet forslag om å opprette et nytt aksjeselskap, Mariculture AS, som blir 100 prosent eid av Havforskningsinstituttet. Selskapet skal ta over den kommersielle produksjonen av oppdrettsfisk som i dag foregår i tilknytning til forskningsvirksomheten.

– Dette er ønskelig for å skape et tydeligere skille mellom forskningen og den kommersielle produksjonen av fisk, slik at det ikke oppstår mistanke om kryssubsidiering. Behov for fleksibilitet knyttet til inntekter og utgifter i fiskeproduksjonen og slaktetidspunkt taler også for at denne delen av virksomheten skilles ut i et aksjeselskap, heter det i statsbudsjettet. Det foreslås en aksjekapital på 5,817 mill. kroner, hvorav 3,617 mill. kroner skal benyttes til å kjøpe nødvendig anleggsutstyr mv. fra Havforskningsinstituttet. Det er foretatt en ekstern verdivurdering av de eiendelene som legges inn i selskapet. Når selskapet har vært i operativ drift en tid, vil det vurderes et eventuelt utbytte fra selskapet. Fiskeridepartementet vil komme tilbake til dette når det blir aktuelt.

Publisert: 14.10.2003 , 07.00


Siste saker

X