Havmerden "Ocean Farm 1" på plass i Frohavet. Foto: SolstadFarstad.

Havmerden forankres: – Det er en kjempejobb for alle involverte

SolstadFarstad har hatt tre ankerhåndteringsfartøy i arbeid ved Ocean Farm 1 på Frohavet den siste uken. Se de eksklusive bildene fra arbeidet i saken.

Salmars havmerden ankom lokaliteten i Frohavet tirsdag forrige uke. Siden da har det vært hektisk på merden.

Roy Ove Standal forteller til skipsrevyen.no at det i starten var de tre Farstad-skipene «Far Sapphire», «Far Sigma» og «Far Sabre» som jobbet i området med å posisjonere riggen. Førstnevnte, Far Sapphire skulle ut i annen jobb denne uken, og ble da avløst av «Normand Drott.»

Standal forteller at forankringsjobben på Ocean Farm 1 er pågående, men at den trolig avsluttes denne uken.

– Det er unikt anlegg som tar havbruksnæringen til et nytt nivå. Salmar håper på å bli kvitt luseproblematikken ved komme seg ut av fjordene, sier Standal om den gigantiske merden som er 68 meter høy, har en diameter på 110 meter og har et volum på 250.000 kubikkmeter.

Flere Farstad båter i sving med å posisjonere havmerden «Ocean Farm 1» på lokalitet i Frohavet. Foto: SolstadFarstad.

Offshoresegmentet i havbruk

Merden er verdens første havmerd og er det første konseptet som blir realisert innen utviklingstillatelser.

– Ocean Farm 1 er bygget i Kina av Ocean Farming AS som er et selskap i SalMar-konsernet. Global Maritime har stått for engineering og planlegging av fortøyningen som er vår jobb. Vi har fått engineeringsgrunnlaget, beregning og analyse av hva linene skal tåle og hvordan byggingen av linene skal være, sier Standal.

Han påpeker at havbruk i dette tilfellet drar inn offshore-segmentet, og tar i bruk kjent utstyr som mannskap på SolstadFarstad-fartøyene benytter daglig, men da innen olje- og gass og forankring i det segmentet. Det utstyret som er i bruk på Ocean Farm 1 -jobben er av samme dimensjoner man ser på oljeriggene ute på det åpne hav.

– For oss har vi sett mange likheter med forankring av en oljerigg, så jobben vår er ganske standard det vi gjør til daglig, sier han.

Solid forankring

Farstad Shipping fikk kontakter på å utføre oppankring og posisjoneringen av Ocean Farm I på havet, før de fusjonerte med Solstad.

Ombord ett av ankerhåndteringsfartøyene. I bakgrunnen ser du «Ocean Farm 1» før den ble sjøsatt. Foto: SolstadFarstad.

– Samtidig skulle vi levere prosedyrepakken, altså hvordan vi skulle utføre jobben. Denne har SolstadFarstad nå utarbeidet, tilføyer Standal.

Han medgir at ankerhåndteringsoppdraget er en kjempejobb for alle involverte, ikke minst for skip og mannskap på de tre skipene i arbeid.

– Vi bruker offshoreanker, store anker kombinert med bunnkjetting og ankerline. Det har vi åtte stykker av rundt riggen. Vi bruker tre av våre båter til å posisjonere riggen, opplyser han.

Klargjøres for utsett

Trond Williksen som er administrerende direktør i Salmar er svært fornøyd med at verdens første havmerd, «Ocean Farm 1», er kommet på plass på lokaliteten i Frohavet, og fortalte i forrige uke at det det fremover vil skje mye på merden.

Les også:  Nå har vi fokus på operasjonene

– De neste dagene og ukene skal vi gjennomgå prosedyrer og tester, og merden skal forankres på «site», så den klargjøres for første utsett av fisk til høsten. Nå har vi fokus på operasjonene, sa Williksen til kyst.no.

Første utsett vil bestå av cirka en million fisk på 250 gram.

– Etter fisken er satt ut går vi inn i en operativ pilotfase som vil vare i cirka ett år, til fisken har nådd slaktevekt, uttalte Williksen.

Klikk for større bilder i galleriet under:

Partnere i utviklingen av Ocean Farm 1:

 • Global Maritime AS – Design og systemintegrering
 • Kongsberg Maritime AS- Elektro og instrumentering for marine- og fisketekniske systemer
 • Mørenot Aquaculture AS – Nettingstruktur til skrog og trengearrangement
 • Malm Orstad AS- Drive-system for skyveskott
 • Emstec GmbH – Lasting-/lossearrangement for fisk
 • Graintec AS – Mottak og distribusjon av fiskefôr
 • Optimar Stette AS – Hånderting av død fisk
 • Pump Supply AS – Vaskesystem for netting
 • CSIC QWHI – Konstruksjon av skrog og installasjon av marine systemer
 • DNV GL/Noomas – 3. Parts verifikasjon og sertifisering
 • MARINTEK – Modelltesting og tilhørende analysearbeid
 • Sintef Fiskeri- og havbruk AS – Miljødata strømberegninger
 • FugroOceanor AS – Miljødata bølgeberegninger
 • Ramnäs Bruk AB – Ankerkjetting
 • Lankhorst Euronete S.A. – Fiberliner
 • Farstad Offshore AS – Installasjon forankringsutstyr og Havmerden

Publisert: 14.09.2017 , 13.01


Siste saker

X