Merd anlegg

Hevder det gradvis blir mindre liv

Det hevdes at bakteriebelegget er et tegn på at totalbelastningen på Ålfjorde er for stor, og at medisinering og vaksiner i oppdrettsanleggene kan være en årsak

Da Willy Smedsvig begynte å dykke i Ålfjorden, var det et yrende liv. Ikke nå lenger, skriver Haugesunds Avis på nett.

– Innerst i fjorden er det knapt krabber å se lenger. Tang og tare er også vekke, sier han til lokalavisen. Han har også vært i sjøen ute ved Håvardsholm. Sett det hvite som ligger på bunnen der. Smedsvig synes også det ser ut som taren er angrepet av noe.

– Jeg vet ikke hva, men jeg ser at noe er galt. Dette er nytt av året, jeg så det først i sommer, sier han. Noen må ta tak i dette som har skjedd i fjorden, og finne ut av det, sier Willy Smedsvig til Haugesunds Avis.

Mattilsynet ikke uroet

Cecilie Ihle er veterinær og koordinator fiskehelse ved Mattilsynet Haugalandet. Hun sier de ikke er urolige for Ålfjordens mengde av oppdrettsanlegg. Det er sju oppdrettslokaliteter for laks i sjøen og en for torsk, i tillegg til to settefiskanlegg på land, opplyser Ihle. Ålfjorden er en del av Hardangerfjorden, og grunnet lusesituasjonen her, gjelder en såkalt soneforskrift. Det betyr blant annet at oppdrettslokalitetene i Ålfjorden er brakklagt samtidig.

– Akkurat nå er det tomt i alle merder, sier Cecilie Ihle til lokalavisen.

Det hevdes at bakteriebelegget er et tegn på at totalbelastningen på fjorden er for stor, og at medisinering og vaksiner i oppdrettsanleggene kan være en årsak.

– Miljøets evne til å restituere er veldig god, og vi er ikke urolige for mengden medisiner fjorden tilføres. Fisken i Ålfjorden vaksineres, men medisineres i all hovedsak bare mot lakselus. Pankreassykdom er forårsaket av virus, så den er det ingen medisin mot. Fjorden tilføres avlusingsmidler, men det er kontrollert gjennom veterinærer og rapporteres til Mattilsynet. Antall behandlinger er ikke unormalt, sier Cecilie Ihle til Haugesunds Avis.

Publisert: 10.12.2012 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X