Historisk lav laksevekst i 2003

Det er ikke forventet stor vekst i lakseproduksjonen i 2003, faktisk den laveste veksten noensinne. I Norge anslår Lars Liabø i Kontali Analyse at kvantumet vil øke med 23.000 tonn, til 466.000 tonn. Det er en økning på fem prosent. I Chile ventes produksjonen neste år å bli på 288.000 tonn, som er en fire prosents økning fra året før.

I Uk ventes produksjonen å bli på 140.000 tonn, som er en økning på seks prosent. Mens det for Canada og Færøyene sin del er ventet en reduksjon på henholdsvis 20.000 og 6.000 tonn, som tilsvarer en reduksjon på 21 og 14 prosent. Den totale verdensproduksjonen av atlantisk laks er ventet å bli 1.082.000 tonn, som er en økning på 30.000 tonn i forhold til i fjor. Tilførsel Så lav vekst har vi aldri hatt, sier Liabø. Som understreker at veksten i 2002 var på hele 70.000 tonn. -Jeg tror på en nedgang i tilførsel i første halvår, men tror det kan bli en viss økning i andre halvdel. Når det gjelder hvor kommer, tror jeg markedsandelen i EU blir den samme. Det samme gjelder Japan. Veksten vil trolig komme i USA, sier Liabø. Som sier at veksten til EU i 2002 kun var på èn prosent, mens USA hadde en vekst på hele 17 prosent. I Japan gikk markedsandelen tilbake med fire prosent. Veksten i 2002 ble på åtte prosent, mot 14 prosent i 2001. Norge sin andel på det europeiske markedet er nå 47 prosent. Så lav markedsandel har norsk laks aldri hatt i dette viktige markedet.

Publisert: 16.01.2003 , 07.00


Siste saker

X