misdannelser fig5

Hjelper næringen å ivareta fiskevelferd

Hvordan kan oppdrettere redusere graden av skader og misdannelser på fisken? Internasjonale forskere har nylig gitt ut en vitenskaplig artikkel som trekker sammen aktuell praktisk og teoretisk kunnskap på fiskevelferd, melder Nofima.

I en sak på Nofimas hjemmesider påpekes det at i fiskeoppdrett og fangstbasert akvakultur arbeides det hele tiden med mål om å forbedre produksjonen i form av økt effektivitet og bedre produktkvalitet, samtidig med bedre fiskevelferd.

– Disse målene utelukker ikke hverandre, sier førsteforfatter for artikkelen, Chris Noble fra Nofima.

Forskere, produsenter og forbrukere viser stadig større interesse for fiskevelferd, og det har ført til en rekke forbedringer av daglig drift, anført av industrien selv. Disse forbedringene er kommer ikke bare oppdrettsfisken tilgode, men de bedrer også fiskens kvalitet lengre ut i produksjonskjeden. I tillegg kan vi forvente at oppdrettere som vektlegger god fiskevelferd også for betalt for det på markedet.

Praktiske løsninger i lesevennlig format

Som en del av et EU-initiativ på fiskevelferd, har fire Nofimaforskere i samarbeid med forskere fra Canada, Storbritannia, Australia og Spania skrevet en oversiktsartikkel om hvordan oppdrettere kan eliminere eller minske faktorer som fører til skader og misdannelser på oppdrettsfisk.

Artikkelen gir oppdrettere forslag til forbedringer for en rekke oppdrettsarter gjennom produksjonssyklusen.

– Vi skrev artikkelen for å gi oppdrettere en sammenfatning av kunnskap om fiskevelferd og risikofaktorer de møter i produksjonen, med en praktisk tilnærming til hvordan risiko kan reduseres eller fjernes, sier medforfatter Bjørn-Steinar Sæther også fra Nofima.

Den fokuserer på ytre skader på munn, øyne, hud/skinn og finner, og dekker områder som fôring, ernæring, håndtering og levendetransport. Forfatterne har hatt den samme tilnærmingen for fangstbasert akvakultur som for fiskeoppdrett.

Les mer på Nofimas nettsider

Publisert: 29.02.2012 , 07.30


Siste saker

X