Flatøsters. Foto: Eivind Senneset.

Høringsforslag for å bekjempe sykdom hos østers

Mattilsynet legger ut forslag til forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune i Hordaland.

Mattilsynet legger ut på høring forslag til forskriften om kontrollområde i Bømlo, melder de på sine nettsider. 

Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen marteiliose hos bløtdyr.

Det foreslås at det opprettes et kontrollområde rundt Bømlo.

Kontrollområdet avgrenses fra sør ved kommunegrensen mellom Bømlo og Sveio, og fra nord ved kommunegrensen mellom Bømlo og Austevoll. Kontrollområdet avgrenses i øst ved kysten av Stord, og i vest ved en linje ut i havet langs vestkysten av Bømlo.

Forskriften legger restriksjoner på flytting av skjell i sonene for å forhindre videre smitte ut av området, kommer det frem.

Publisert: 04.07.2017 , 09.25


Siste saker

X