Høstkonferanse med solid forskningsformidling

Under høstkonferansen til Møre og Romsdal Havbrukslag er det viet en hel dag til formidling av nytt forskningsstoff rundt laks og torsk i oppdrett.

Kristian Landmark Skaar Det blir mye forskningsstoff på høstkonferansen til Møre og Romsdal Havbrukslag, og stikkord som fôr, deformiteter, produksjon, kvalitet og avl gjenspeiler bredden på programmet. Det er AKVAFORSK som i år har hatt ansvaret for årets program, forskningsleder Torbjørn Åsgård ved AKVAFORSK, forteller at de håper årets program blir godt mottatt fra de deltagende. – Vi håper også medlemmene vil være med å bidra med diskusjon på stoffet vi kommer til å presentere, og alle tilbakemeldinger vi får vil være verdifulle for oss, sier Åsgård til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no. Fokus på deformiteter Mye av programmet gjenspeiler områder AKVAFORSK har aktiviteter på, og programmet er i så måte dominert av forskere fra AKVAFORSK. Men de programansvarlige har også satt av plass til innlegg fra både Havforskningsinstituttet og Universitetet for miljø- biovitenskap. De vil delta med nye resultater fra forskning innen produksjonsrelaterte tema. Ellers kommer AKVAFORSK til å bidra men en solid bolk med ny kunnskap rundt problemet med deformiteter på oppdrettsfisk, forteller Åsgård. Møre og Romsdal Havbrukslag arrangerer sitt årlige høstmøte 24-25 november på Rica Seilet i Molde. Programmet finner en her.

Publisert: 17.11.2005 , 07.00


Siste saker

X