Slakting av forsøkstorsken hos Bakkafrost

Hvitfiskindustrien får hard medfart

Dommen er knusende etter at Mattilsynet har kontrollert 232 aktører i hvitfisknæringen. 209 av aktørene har fått reaksjoner fra tilsynet.
Oppdrettstorsk i merd
Hvitfisknæringen får strykkarakter av Mattilsynet etter at de har kontrollert 279 aktører. Foto: Eksportutvalget for fisk

– Resultatet er nedslående. I prosjektet har vi avdekket for mange tilfeller av dårlig orden, renhold og manglende internkontroll. Kort sagt er det for mange hvitfiskprodusenter som svikter på elementære hygienekrav som stilles enhver matprodusent, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet i en pressemelding.

De har gjennomført tilsyn på 232 av 279 aktører i hvitfisknæringen, som en del av et større tilsynsprosjekt. Til sammen ga Mattilsynet reaksjoner til 209 av aktørene.

– Det vil si at ni av ti fikk reaksjon. Hos nesten halvparten fant vi fem eller flere avvik. Selv om ikke alle avvik er like alvorlige er dette altfor mange, sier Landsverk videre.

18 måtte stenge

31 av avvikene var av så alvorlig karakter at Mattilsynet måtte fatte hastevedtak. 18 ble stengt helt eller delvis og måtte vaske ned før de fikk åpne igjen. Fire fikk omsetningsforbud mens to måtte destruere varer, skriver NRK Nordnytt.

– Vi har fulgt opp og følger opp alle mangler vi har funnet. Fremover skal vi gå enda mer på tilsyn, spesielt i sesongen. Dessuten vil vi ta flere prøver av vann, fiskevarer og i produksjonslokalene. Hovedansvaret for å bedre forholdene ligger likevel ene og alene hos hvitfiskprodusentene. Vi forventer at de tar tak i dette og viser det i form av bedre hygiene, sier tilsynsdirektøren.

Les også: Går i overskudd, men kan bli nedlagt

Les også: Nofima øker innsatsen mot torsk

Publisert: 23.10.2013 , 10.20


Siste saker

X