laks i merd

Hvor dypt stikker laksen?

-Er det sammenheng mellom svømmedyp og vekst for individuelle fisk? Det spørsmålet har en forskergruppe på Havforskningsinstituttet stilt seg.

Pål Mugaas Jensen

Hvordan enkeltfisk takler ulike situasjoner i en stim av laks vet man nokså lite om. For å øke kunnskapen om dette fulgte forskere fra Havforskingsinstituttet individmerket fisk i en nedsenket og en tradisjonell merd.

Forskerne Øyvind J. Korsøen, Tim Dempster, Jan Erik Fosseidengen, Frode Oppedal og Tore S. Kristiansen fordelte laks på rundt 3,6 kg i enten tradisjonelle overflatemerder eller i nedsenkbare merder senket til merdtaket var på 10 meter i 42 dager i ”mørketida”, uten tilleggsbelysning fra 28. november 2007 til 9. februar 2008.

– På gruppenivå viste det seg at nedsenkingen ga negativ oppdrift for laksen og økt svømmeaktivitet og etter hvert tiltet kroppsvinkel om natten. Dette ga belastningsskader i ryggsøylen og tillegg observerte vi slitasje på fiskens skinn, redusert appetitt, vekst og fôrutnyttelse. Sammenhengene som ble funnet var basert på grupper av fisk og gjennomsnittet for populasjonene ble presentert, skriver forskerne i en artikkel som presenteres i neste nummer av Norsk Fiskeoppdrett (NF 6).

Laks med høy tilvekst har muligens annen adferd en den med lav

– Det er derimot sannsynlig at variasjon mellom enkeltindivider i merder vil gi et mer nyansert bilde enn ved bare å se på gruppesnitt. Potensielt vil enkeltindivider bevege seg ulikt i en oppdrettsmerd, og muligens vil individ med høy tilvekst ha en annen svømmeatferd gjennom døgnet enn individer med lavere tilvekst.

Forskerne skriver at hensikten med forsøket var å øke kunnskapen om hvordan ulike fisk beveger seg og om det er forskjell i hvordan individuelle fisk evner å tilpasse seg et liv i nedsenkede merder uten fri tilgang til overflaten.

– Denne type studier gir oss bedre forståelse for enkeltindividets atferd i en laksemerd, og kan bidra til økt dyrevelferd under utvikling av ny teknologi og metodikk innen havbruk, skriver de.

Les hele artikkelen om laks og svømmedyp i Norsk Fiskeoppdrett nr 6.

Publisert: 04.06.2012 , 08.05

Mest lest


Siste saker

X