Hlm arkitektur/b+b arkitekter /Smedsvig landskapsarkitektur - Illustrasjon MIR

Hvor mange år tar det å bygge en marin forskningspark?

Noen kaller det en Silicon Valley følelse. Energien som utløses på Marineholmen når gründere, studenter, forskere og næringsliv møtes. Det heies på hverandre i Nyskapningsparken, idèer utveksles. Et fellesskap bygges rundt store meningsfylte oppgaver som må løses. Banebrytende og tverrfaglige ideer utvikles og testes i laboratorier, i prototypeverksteder og rundt kaffekoppene.

Hvor store er disse oppgavene? Det brukes 15 milliarder kroner årlig på lakselusbekjempelse i Norge. Klarer Sea Lice Research Centre  på Marineholmen å finne løsningen? Finner undervannsfarkostene (ROV) fra Havobservasjonslaboratoriet nye enzymer på uutforskede 6000 meters havdyp? Hva blir de neste vaksineproduktene som MSD Animal Health, Vaxxinova eller Pharmaq Analytiq vil tilby havbruksnæringen? Finner forskerne en metode å høste de «ukjente» milliarder tonn mesopelagisk fisk, slik at verden får mer mat?

4000 mennesker på 32år:

Det har tatt 32 år å samle over 4000 studenter, forskere, forvaltning, gründere og næringsliv på Marineholmen. Planleggingen startet i 1985. I 1990, stod 28.000 m2 ferdig. I 2007, 17 år senere, stod neste byggetrinn med ytterligere 45.000 m2 ferdig. Da kunne det nyopprettede Institutt for Biologi ved UiB samlokaliseres på Marineholmen. I dag 32 år etter at planleggingen av Marineholmen startet er 100.000 m2 bygget og 4000 mennesker holder til i miljøet som hovedsakelig består av mennesker innen marin, maritim, klima, petroleum og informatikk.

8000 mennesker om 10 år:

Marineholmen skal videre. Sammen med UiB er det igangsatt en ny Masterplan for Marineholmen som legger til rette for ytterligere 100.000 m2 og ytterligere 4000 arbeidsplasser. I tillegg planlegges det leiligheter og studentboliger. Reguleringsplanen er startet. Vi mener den kan ferdigstilles i 2018. Noen bygg skal rives, mange nye skal bygges.

Sjøvann i veggen:

På Marineholmen kan forskerne hente sjøvann og ferskvann rett ut av veggen. Kostbar og avansert marin infrastruktur bringer sjøvann og ferskvann direkte inn til forskerne. To separate sjøvannsinntak henter store mengder sjøvann fra 100 meters dyp i byfjorden. Rent ferskvann hentes direkte fra Svartediket. Store rensetanker steriliserer vannet etterpå. I laboratoriene forskes det på over 50.000 fisk til enhver tid. Nye laboratorier bygges fortløpende.

10.000 m2 årlig:

10.000 m2 laboratorier og kontor bygges eller ombygges årlig. Bare det siste året har Mattilsynet, Veterinærinstiuttet, DNV GL, Lerøy Seafood Group (2018), Cargill/Ewos (2018), NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Martime Cleantech, GCE Subsea, Norsk Institutt for Naturforskning, Ocean Industry Accelerator, Biomega og Fjord1 flyttet til Marineholmen. Vi ser stadig flere studenter innen marine fag på Marineholmen. I år bygges resirkulerings lab (RAS) og makerspace for prototype produksjon. På Marineholmen er det enkelt å benytte avanserte laboratorier selv om du er en Startup. Det er stadig arrangementer hvor ulike aktører deler erfaring og viser frem sine produkt og ideer.

Ledig plass og synergier – umiddelbart:

Havforskningen, NIFES og Fiskeridirektoratet trenger 40.000 m2 i dag og ca 10.000 m2 til senere ekspansjon. Marineholmen har rikelig plass til dette innenfor de 100.000 m2 som fortsatt planlegges bygget. I tillegg vil det trolig være mulig å ta ut store synergier når det kan bygges videre på etablerte laboratorier og infrastruktur. Marineholmen har i dag «laboratoriehotell» hvor konkurrerende selskaper leier kapasitet i stedet for å bygge dette selv. Kanskje kan man bygge videre på dette laboratoriekonseptet?

Bridging great people:

En samlokalisering på Marineholmen av Havforskningsinstituttet, NIFES, Fiskeridirektoratet, UiB og et utall av andre marine aktører vil gi Havbyen Bergen og Norge et løft. Marine forskere vil komme tett på informatikk, matematikk, fysikk, klimaforskning, geobiologi mm. Mennesker med ulike fag kobles og nye løsninger ser dagens lys.

Et innovasjonsdistrikt fra Marineholmen til Dokken:

Hele området fra Marineholmen til Dokken kan bli Bergen sitt nye innovasjonsdistrikt. En gåby for neste generasjon hvor boliger, arbeidsplasser, kultur, læring, forskning og gründermiljøer bygges rundt tunge ankerinstitusjoner som UiB, Havforskningsinstituttet og store næringsvirksomheter. Mulighetsvinduet for den marine klyngen er her nå – i 2017. På Marineholmen kan en samlet marin forskning, næring og forvaltningsklynge være på plass om 4-5 år, rundt 2021. Det kan ta over 30 år å samle den marine klyngen et annet sted enn Marineholmen.

Publisert: 12.09.2017 , 15.33


Siste saker

X