Illustrasjon: Greenstat.

Hydrogendrevet arbeidsbåt med lokalprodusert drivstoff

En hydrogendrevet arbeidsbåt skal på sikt jobbe for Osland havbruk i Høyanger. Selve drivstoffet, hydrogenet, er planlagt produsert hos nabobedriften Osland Kraft.

Neste uke møtes samarbeidsutvalget for videre utvikling av forprosjektet. Trond Strømgren i Maritim Forening i Sogn og Fjordane er begeistret for nullutslippsprosjektet.

Eier av Osland Havbruk, Erik Osland, ser på muligheten for å ta i bruk et hydrogendrevet fartøy som arbeidsbåt i framtiden. Foto: Osland
Havbruk.

– Dette er svært fornuftig forprosjekt fordi det kan føre til at norsk oppdrettsnæring kan få en grønnere profil ved å ta i bruk nullutslippløsninger i stedet for å bruke diesel til framdrift av arbeidsbåtene. Det tror jeg vil øke eksportverdien av norsk oppdrettsfisk fordi produksjonen får et lavere CO2 fotavtrykk. Det er salgsvare i dag og vil bli mer og mer salgsvare, sier Strømgren til skipsrevyen.no.

Skape verdier lokalt

Osland Havbruk skal sammen med Høyanger Næringsutvikling, Greenstat og Maritim Foreining Sogn og Fjordane tenke nytt når han skal ta selskapet videre inn i framtiden. Gjennom et forprosjekt skal samarbeidspartnerne lage en konseptskisse for en hydrogendrevet arbeidsbåt, som kan brukes til ulike operasjoner i oppdrettsnæringen.

Prosjektet har fått midler fra støtteordningen fylkeskommunen har for utviklingsprosjekt knyttet til hydrogenbaserte verdikjeder. Ordningen er opprettet ved hjelp av Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan produksjon og bruk av hydrogen kan være med å skape verdier lokalt i Sogn og Fjordane. Energien fra småkraftverket blir maksimalt utnyttet når en både kan levere strøm til nettet og produsere hydrogen, oksygen og varme ved behov, uttaler Elisabet Kjerstad Bøe, som er fylkeskommunens prosjektleder i Hydrogen Region Sogn og Fjordane.

Prosjektleder, Tomas Fiksdal fra Greenstat AS, sier at arbeidet med forprosjektet er godt i gang. Frem til nå har det vært fokus på å utarbeide teknisk design for hydrogen- og oksygenproduksjonen, samt gjøre økonomiske analyser av produksjonsprisen.

Videre er det bestilt en rapport fra forskningsselskapet CMR Prototech, som skal gi svar på hvilke tekniske komponenter som må installeres i arbeidsbåten for å sikre en robust hydrogenfremdrift. Neste uke gjennomføres de første work-shopene med skipsdesignere og verft fra Sogn og Fjordane for å diskutere design av utslippsfri arbeidsbåt. Forprosjektet forventes avsluttet medio januar 2018.

Publisert: 07.11.2017 , 14.03


Siste saker

X