Paul Negård

Høye lusenivåer i Hordaland

Lusenivåene i Hordaland var dobbelt så høye i januar i år som i fjor. Høye temperaturer, oppkonsentrasjon av stor slakteklar fisk, og muligens redusert effekt av Slice er forklaringen sier regional lusekoordinator for Vest-Norge i FHL, Paul Negård.

Pål Mugaas Jensen

Når oppdretterne har meldt inn sine høyeste lusetall i januar, viser statistikken til Lusedata at det i Hordaland var 1,22 kjønnsmodne hunnlus per fisk i gjennomsnitt. Dette er mer enn dobbelt så mye som i januar i fjor, da det var 0,56. Saken fortsetter under figuren

Lusemengde Hordaland jan 2012
Gjennomsnittelig mengde voksen hunnlus per fisk i Hordaland i 2010, 2011 og januar 2012. Kilde: Lusedata.

I og med at desembertallene var godt under de siste års nivåer, har det skjedd en liten eksplosjon i januar.

– Det har vært og er høye sjøtemperaturer som har gitt gode forhold for lusen. I overflaten er det to til to og en halv grad over normalene, og på litt større dyp er det nok enda større forskjell, sier nasjonal lusekoordinator for Vest-Norge i FHL, Paul Negård.

Han understreker at tallene som fremkommer i statistikken er de høyeste en oppdretter har i en måned, og at mange har startet behandling, slik at tallene akkurat nå nok er lavere.

– Vi venter også på at effekten av Slice skal slå til for fullt. Vi vet av erfaringer fra i fjor at det kan ta bort i seks uker før effekten er på topp. Men vi er også litt bekymret for at Slice ikke virker helt som den skal. Det blir fremdeles litt spekulasjoner, men vi liker ikke helt det bildet vi ser. Svaret på om det er problemer med Slice får vi mer sikkert om en uke eller to, sier han.

Det er i Midt-Hordaland det er verst Negård sier det er enkeltanlegg og en spesiell region, nemlig Midt-Hordaland, som drar opp snittet.

– De nye brakkleggingssonene gjør at vi akkurat nå har en oppkonsentrering av stor fisk i området rundt Bjørnefjorden, Ytre Hardanger og Langenuen. Dette er imidlertid fisk som skal slaktes ut i løpet av februar, slik at området kan brakklegges i hele mars måned. Så vi forventer at mye av lusen også vil forsvinne med at fisken skaltes, sier han.

Negård sier de vil ha et sterkt fokus på å få ned lusenivåene til den ville smolten skal ut til våren.

– Vi vil følge opp de med høye nivåer og ta en ny behandling om de er over tiltaksgrensen, slik at de er nede på lave nivåer når våravlusningen skal begynne i midten av mars, sier han

Publisert: 02.02.2012 , 10.09

Mest lest


Siste saker

X