kvitfiskfilet

Hygiene i hvitfisk-virksomheter i fokus

Mattilsynet skal gjennomføre et nasjonalt tilsynsprosjekt med fokus på hygiene i hvitfiskvirksomheter. Målet er å undersøke tilstanden i næringa og rette opp eventuelle avvik.

Neste år skal Mattilsynet gjennomføre en tilsynskampanje hvor vi skal undersøke hygienen i hvitfiskvirksomheter. Mattilsynet vil gjennom dette tilsynsprosjektet føre intensivert tilsyn med at hygiene i hvitfiskproduksjonen blir ivaretatt.

God hygiene er helt avgjørende i all matproduksjon, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Vi ser at hvitfiskvirksomhetene i varierende grad oppfyller de hygieniske kravene. Vårt mål med tilsynsprosjektet er å bidra til god hygiene i hvitfiskvirksomheter, få virksomhetene til å rette opp eventuelle avvik og undersøke tilstanden i næringen, sier rådgiver Robin Martinsen ved regionkontoret for Troms og Finnmark.

Mattilsynet vil inspisere alle virksomheter som produserer hvitfisk inkludert mottaksanlegg og produsenter av klippfisk, saltfisk og/eller tørrfisk. Under inspeksjonene skal Mattilsynet undersøke om hygienen ivaretas under hele produksjonsprosessen – det vil si helt fra mottak av fisk og til ferdig sluttprodukt.

Avdekket alvorlige avvik

Både Mattilsynets egne tilsyn og inspeksjoner gjennomført av ESA, EFTAs overvåkingsorgan, har avdekket flere og til dels alvorlige mangler hos hvitfiskvirksomheter.

– Vi ser at mange har for dårlig egenkontrollsystem. Det vil si at de har for dårlig oversikt over produksjonen og farer som kan oppstå under produksjonen. Det er viktig å ha gode rutiner som sikrer mattryggheten, herunder å ha et godt egenkontrollsystem sier Robin Martinsen.

Mange har bygningsmessige problemer som gjør det vanskelig å oppfylle hygienekravene. Tilsyn har avdekket manglende renhold og vedlikehold av lokaler.

– Dette gjør at det er fare for forurensning av produkt under foredlingen. I tillegg har vi sett at produktene ikke lagres, pakkes og merkes på skikkelig vis. Vi mener at dette er alvorlige avvik som kan gi konsekvenser for mattryggheten. Det er viktig at virksomhetene følger hygieneregelverket og for å sikre forbrukerne trygg mat, sier Robin Martinsen.

Planleggingsfase

Mattilsynets regionkontor for Troms og Finnmark har ansvar for prosjektet, men gjennomfører det med deltakere fra hele Mattilsynet.

Mattilsynet ønsker dialog med næringen i prosjektplanleggingen, og næringa er med blant annet i referansegruppa for prosjektet. Mattilsynet vil også ha møter med næringen i planleggingen av prosjektet. Prosjektgruppen inviterer derfor næringsorganisasjonene til et møte for å komme med innspill om aktuelle temaer vi bør ha fokus på.

– På møtet kan næringsorganisasjonene gi oss synspunkter på innhold og gjennomføring av tilsynsprosjektet. Vi oppfordrer derfor hvitfiskvirksomhetene til å gi oss innspill via sine næringsorganisasjoner, avslutter Robin Martinsen.

Møtet med organisasjonene vil holdes som et dagsmøte i Tromsø den 27. august 2012. Innbydelsen sendes ut i begynnelsen av juli måned.

Hvitfiskvirksomheter som ikke er medlem av en næringsorganisasjon kan også gi Mattilsynet innspill og synspunkter. Disse kan kontakte prosjektleder Eivind Bjerck .

 

Publisert: 05.07.2012 , 14.10


Siste saker

X