Ikke beregnet for hardt vær

Fiskeridirektoratet har stilt midler til disposisjon for å undersøke hva som var årsaken til at et oppdrettsanlegg havarerte i Finnmark i mars. Konklusjonen er at anlegget ikke var beregnet for værforholdene i området.

18. mars i år havarerte et oppdrettsanlegg i Laksefjorden i Finnmark. 123 000 fisk rømte. Fiskeridirektoratet engasjerte Aquastructures AS for å analysere anlegget for miljøpåvirkningen fra strøm og bølger i forbindelse med stormen som var i området da anlegget havarerte, skriver Fiskets Gang. For små dimensjoner Analysene viser at den sannsynlige årsaken til havariet er at anlegget ble påført større krefter enn hva det er beregnet for. Både brudd, lokal knekking og utmatting er typiske tegn på at dimensjonene generelt er for små, konkluderer Aquastructures AS med i sin analyse. I forslaget til Norsk Standard (NS 9415) ville dette anlegget i dag ikke oppnådd godkjenning for gjeldende lokalitet, som er bølgeklasse D. Anlegget tilfredstiller bølgeklasse B, og muligens bølgeklasse C, men det må utføres flere analyser før dette er avklart. Bør gjennomføre analyse ? Et viktig tiltak for å hindre rømming er å designe oppdrettsanlegg ut i fra de krefter anlegget utsettes for, sier Axel R. Anfinsen ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Dette vil være et krav når NYTEK etter planen settes i kraft fra årsskiftet. Analysene er foretatt med Aquasim, som er et beregningsverktøy for analyse av styrke og sikkerhet på marine konstruksjoner.

Publisert: 07.07.2003 , 08.02

Mest lest


Siste saker

X