Illustrasjonsbilde. Cermaqs sjøanlegg. Foto: Cermaq/Karoline O. A. Pettersen.

Ikke brukt lusemidler på 7 måneder

Siste gang Cermaq brukte medikamenter i Finnmark for å holde lusa borte var i november 2016. Da fikk laksen ved noen anlegg lusebehandling gjennom fôret. Det er hele 7 måneder siden.

I en pressemelding skriver selskapet at sist gang Cermaq brukte badebehandlinger mot lus var i oktober 2016.

– Cermaq har ikke brukt lusemidler i Finnmark siden november 2016. Det skyldes først og fremst en proaktiv strategi for å holde lusenivåene lave, og et godt samarbeid med de andre oppdrettsselskapene i regionen.

Føre var

De gledelige resultatene skriver de skyldes i hovedsak en proaktiv strategi for å holde lusenivåene lave.

– Dette innebærer at vi behandler på et tidlig stadium, slik at lusenivåene etter dette aldri har blitt høye.

I tillegg bruker de luseskjørt på så å si alle anleggene.

– 7 måneder uten bruk av lusemidler i det hele tatt er utrolig bra, og viser at strategien vår er riktig. Vi har mange dyktige medarbeidere i Finnmark som jobber hver dag for å sikre god fiskehelse og fiskevelferd. Det at vi overvåker lusesituasjonen nøye og går inn tidlig er også en av grunnene til at vi i vår høringsuttalelse til Mattilsynet i forbindelse med ny luseforskrift anbefalte en aktivitetsgrense. Vi ser at det virker, , sier Karl Fredrik Ottem, fiskehelsesjef i Cermaq i pressemeldingen.

Godt samarbeid

De viser til at det i Finnmark er et godt samarbeid mellom de ulike oppdrettsselskapene som opererer i samme område.

– Samarbeidet går blant annet ut på at selskapene koordinerer avlusing. Også når det gjelder utsett av smolt og brakklegging av lokalitet etter endt produksjonssyklus er samarbeidet mellom aktørene styrket.

De skriver også at forholdene ligger godt til rette for at de ikke trenger å behandle mot lus i tiden som kommer.

– Det ligger fortsatt en del snø i fjellene i Finnmark. Når denne smelter vil det komme mye ferskvann i fjordsystemene, noe som reduserer utviklingen av luseegg og luselarver. Det gjør at også bildet fremover foreløpig ser bedre ut enn det har gjort på mange år, sier Ottem.

Publisert: 19.06.2017 , 13.23


Siste saker

X