Laks som hopper i merd. Illustrasjonsfoto.

ILA gjorde at oppdretter måtte slakte ut liten fisk

Selsøyvik Havbruk AS resultater for 2016 ble kraftig preget av ILA. Virussykdommen slo ut på to av selskapets lokaliteter, som gjorde at de måtte slakte ut liten laks, samt destruere fisk.

Omsetningen til selskapet har gått dramatisk ned i 2016, fra 182 millioner (2015) til 73,5 millioner kroner. Dette tilsier en nedgang på omlag 108,5 millioner.

Driftsresultatet hadde også en markant nedgang, der oppdrettselskapet gikk fra 27,7 millioner kroner til 5,1 millioner i 2016, som utgjør ett dropp på hele 22,6 millioner.

Styret i Selsøyvik Havbruk skriver i årsberetningen for 2016 at årsaken til det relativt svake resultatet er at selskapet fikk påvist ILA-virus på deres to lokaliteter, med henholdsvis utslakting av liten fisk og destruksjon av fisk.

– Spotandelen vil øke

Selskapet har tidligere hatt samdrift med Kvarøy Fiskeoppdrett, men dette samarbeidet har blitt avsluttet.

«Etter avslutning av samdriften med Kvarøy vil spotandelen av salget øke», skriver styret.

Selskapet har åtte ansatte og alle er menn. Styret skriver likevel at det råder full likestilling mellom kvinner og menn i selskapet, og arbeidstidsordninger i selskapet følges av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn.

De beskriver arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke forekommet noen uhell eller personskader i 2016.

  • Selskapet ble stiftet 23.november 2010 som en videreføring etter generasjonsskiftet i gamle Selsøyvik Havbruk AS som ble etablert i 1978.
  • Selskapets hovedkontor er i Selsøyvik i Rødøy Kommune, og de har to konsesjoner for laks- og ørretoppdrett.

Publisert: 13.07.2017 , 10.45


Siste saker

X